Επίλυση απειλών αν η συσκευή σας βρίσκεται σε κίνδυνο

Το προϊόν Norton εκτελεί αυτόματα λήψη των ενημερώσεων ορισμών ανά τακτά χρονικά διαστήματα και προφυλάσσει τον υπολογιστή σας από τους πιο πρόσφατους ιούς και από άγνωστες απειλές. Επιπλέον, το προϊόν Norton παρακολουθεί τις δραστηριότητες του Internet για να προστατεύσει τον υπολογιστή σας από απειλές του Internet που εκμεταλλεύονται ευπάθειες του λογισμικού.

Ωστόσο, μπορεί να προκύψουν ζητήματα ασφάλειας και θα πρέπει να αποφασίσετε πώς θα ενεργήσετε.

Αν θεωρείτε ότι ο υπολογιστής έχει προσβληθεί από ιό ή καταστρεπτικό λογισμικό, μπορείτε να κάνετε τα ακόλουθα:

Γρήγορη σάρωση

Με τη Γρήγορη σάρωση μπορείτε να σαρώσετε τις περιοχές του υπολογιστή που πιθανώς έχουν μολυνθεί από ιό και οι οποίες αποτελούν συχνά στόχο ιών και λοιπών κινδύνων ασφαλείας.

Η εκτέλεση αυτής της σάρωσης διαρκεί λιγότερο από μια Πλήρη σάρωση συστήματος, διότι δεν σαρώνεται ολόκληρος ο υπολογιστής σας.

Πλήρης σάρωση συστήματος

Ελέγχει όλες τις εγγραφές εκκίνησης, τα αρχεία και τα προγράμματα που εκτελούνται, για την προστασία του υπολογιστή από ιούς και προγράμματα spyware.

Όταν εκτελείτε μια Πλήρη σάρωση συστήματος με προνόμια διαχειριστή, σαρώνονται περισσότερα αρχεία από όταν εκτελείτε σάρωση χωρίς τα προνόμια διαχειριστή. Αυτή η σάρωση ενδέχεται να διαρκέσει περισσότερο σε σύγκριση με τους άλλους τύπους σάρωσης.

Προσαρμοσμένη σάρωση

Εκτελεί σάρωση του συγκεκριμένου αρχείου, φακέλου ή αφαιρούμενης μονάδας δίσκου που έχετε επιλέξει. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε τη δική σας σάρωση και να προγραμματίσετε την εκτέλεσή της σε συγκεκριμένο χρόνο.

Προσαρμοσμένη εργασία

Αυτή η δυνατότητα εξετάζει τον υπολογιστή για τον εντοπισμό ευπαθειών και κινδύνων και τον προστατεύει μέσω των ακόλουθων ελέγχων:

  • LiveUpdate

  • Προσωρινά αρχεία του Internet Explorer

  • Προσωρινά αρχεία των Windows

  • Ιστορικό του Internet Explorer

  • Βελτιστοποίηση δίσκου

  • Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας

    Η λειτουργία δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε ορισμένα προϊόντα Norton.

Όταν κάνετε δεξί κλικ σε έναν φάκελο, το μενού συντομεύσεων εμφανίζει το όνομα του προϊόντος Norton και, στη συνέχεια, την επιλογή Σάρωση τώρα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν την επιλογή, για να σαρώσετε οποιοδήποτε συγκεκριμένο αρχείο ή φάκελο. Η σάρωση του Norton Insight εκτελείται ταυτόχρονα με αυτήν τη σάρωση. Έτσι, αυτή η επιλογή σαρώνει ένα αρχείο χρησιμοποιώντας τοπικούς ορισμούς και ορισμούς που βρίσκονται στο cloud.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;

DOCID: v13139206_ns_retail_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 20/06/2017