Άλλα προϊόντα

Protect your information from identity frauds

LifeLock monitors your personal information and notifies you when your information is exposed or sold by identity thieves. Identity thieves may use this information to open a bank account or credit account, forge your medical insurance, etc. So, we recommend that you keep this information up-to-date on LifeLock. Use the information below to add or update the details that you want to protect.

  1. Sign in to your Norton.

  2. Click MONITORED INFO tab.

  3. Under Personal Information, next to the field you want to protect, click Update.

  4. If applicable, click Add to monitor your other secondary address, phone number, email, etc.

    You can add up to 4 secondary personal details.

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v130012183
Λειτουργικό σύστημα: 
Τελευταία τροποποίηση: 18/07/2019