Άλλα προϊόντα

Add an account for Transaction Monitoring

LifeLock Transaction Monitoring is the feature that allows you to receive alerts notifying you of cash withdrawals, balance transfers, and large purchases on financial institution accounts that you connect in your member portal. The alerts are based on thresholds you set in your Alert Preferences. To get the best from Transaction Monitoring, ensure that your accounts stay updated and connected by visiting the LifeLock portal or LifeLock Mobile App.

Add an account

  1. Sign in to your Norton.

  2. Click the TRANSACTIONS tab and then click Add Account.

  3. Search for your financial institution if it is not listed under most popular ones.

  4. Enter your login credentials to allow LifeLock access to your financial accounts and follow the on-screen instructions.

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v129982385
Λειτουργικό σύστημα: 
Τελευταία τροποποίηση: 18/07/2019