Άλλα προϊόντα

Αυτόματη αλλαγή κωδικού πρόσβασης

Η λειτουργία Αυτόματη αλλαγή κωδικού πρόσβασης του Password Manager υποστηρίζει την αυτόματη αλλαγή των κωδικών πρόσβασής σας για πολλές τοποθεσίες Web, χωρίς να χρειάζεται να εξέλθετε από την εφαρμογή. Επί του παρόντος, η λειτουργία Αυτόματη αλλαγή κωδικού πρόσβασης υποστηρίζει τοποθεσίες όπως οι Google, Facebook, Amazon, Twitter, LinkedIn, Costco, PayPal, Yahoo και Wikipedia.

Μην κλείσετε την καρτέλα και μην μεταβείτε σε περιεχόμενο της καρτέλας όταν η λειτουργία Αυτόματη αλλαγή κωδικού πρόσβασης αλλάζει τον κωδικό πρόσβασής σας. Μην εναλλάσσεστε μεταξύ καρτελών, διότι ενδέχεται να επηρεαστεί η διαδικασία αυτόματης αλλαγής του κωδικού πρόσβασης.

Πότε απαιτείται παρέμβαση του χρήστη στη λειτουργία Αυτόματη αλλαγή κωδικού πρόσβασης?

Αν ο έλεγχος ταυτότητας δύο παραγόντων είναι ενεργοποιημένος για μια σελίδα σύνδεσης, πρέπει να παράσχετε τις σχετικές πληροφορίες στη σελίδα σύνδεσης προκειμένου να είναι δυνατή η λειτουργία της Αυτόματης αλλαγής κωδικού πρόσβασης.

Πώς λειτουργεί η Αυτόματη αλλαγή κωδικού πρόσβασης?

Η Αυτόματη αλλαγή κωδικού πρόσβασης λειτουργεί μέσω άμεσης σύνδεσης στις τοποθεσίες Web και δημιουργίας ενός ισχυρού κωδικού πρόσβασης για εσάς. Οι νέοι κωδικοί πρόσβασης δημιουργούνται τοπικά από το Password Manager και μεταδίδονται με ασφαλή τρόπο. Οι νέοι κωδικοί πρόσβασης αποθηκεύονται στη θυρίδα αποθήκευσης του Norton Password Manager, στην οποία δεν έχει πρόσβασης κανένας εκτός από εσάς.

Μια πράσινη επικεφαλίδα εμφανίζεται στην καρτέλα αν η λειτουργία Αυτόματη αλλαγή κωδικού πρόσβασης ενημερώσει τον κωδικό πρόσβασης μιας τοποθεσίας Web με επιτυχία.

Μια κόκκινη επικεφαλίδα εμφανίζεται στην καρτέλα αν η λειτουργία Αυτόματη αλλαγή κωδικού πρόσβασης δεν μπορέσει να ενημερώσει τον κωδικό πρόσβασης μιας τοποθεσίας Web.

Μόλις η λειτουργία Αυτόματη αλλαγή κωδικού πρόσβασης αλλάξει τον κωδικό πρόσβασης με επιτυχία, θα εμφανιστεί αύξηση του ποσοστού ισχύος του κωδικού πρόσβασης για τον κωδικό πρόσβασης αυτής της σύνδεσης. Μια αύξηση στη συνολική βαθμολογία του Πίνακα εργαλείων ασφάλειας εμφανίζεται επίσης μετά την επιτυχή αλλαγή του κωδικού πρόσβασης από τη λειτουργία Αυτόματη αλλαγή κωδικού πρόσβασης.

Τι είναι η κατηγορία αρχειοθετημένων συνδέσεων

Η κατηγορία αρχειοθετημένων περιέχει δύο διαφορετικούς τύπους συνδέσεων.

Όταν η λειτουργία Αυτόματη αλλαγή κωδικού πρόσβασης αλλάξει τον κωδικό πρόσβασης με επιτυχία, θα δημιουργήσει επίσης ένα αντίγραφο ασφαλείας του αρχικού κωδικού πρόσβασης για λόγους παραπομπής. Αυτές οι συνδέσεις εμφανίζονται με τη συνθήκη ονοματοθεσίας <websitename> Αντίγραφο ασφαλείας αυτόματης αλλαγής <Date Time>.

Αν η λειτουργία Αυτόματη αλλαγή κωδικού πρόσβασης αποτύχει μετά την υποβολή του αλλαγμένου κωδικού πρόσβασης από την τοποθεσία Web, η σύνδεση αποθηκεύεται με τους νέους κωδικούς πρόσβασης με τη συνθήκη ονοματοθεσίας <websitename> Αποτυχία αυτόματης αλλαγής <Date Time>.

Μπορείτε να διαγράψετε τις συνδέσεις αν δεν χρειάζεστε τις πληροφορίες του παλαιού κωδικού πρόσβασης.

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v127948823
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 29/05/2019