Άλλα προϊόντα

Questions about transaction monitoring

What is Transaction Monitoring?

LifeLock Transaction Monitoring is the feature that allows you to receive alerts notifying you of cash withdrawals, balance transfers, and large purchases on financial institution accounts that you connect in your member portal. The alerts are based on thresholds you set in your Alert Preferences. To get the best from Transaction Monitoring, ensure that your accounts stay updated and connected by visiting the LifeLock portal or LifeLock Mobile App.

How do I dispute a transaction?

If the transaction was not completed by you, contact your financial institution. You will need to check immediately as some financial institutions have a limit on the number of days you have to dispute transactions. If the bank holds you responsible, call us and we will investigate.

Other topics related to Transaction Monitoring

Click on a topic that matches your problem to find a solution:

Financial institutions available for transaction monitoring

Reconnect your financial institution with LifeLock

Prevent duplicate transaction monitoring alerts

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v127412449
Λειτουργικό σύστημα: 
Τελευταία τροποποίηση: 18/07/2019