Άλλα προϊόντα

Application Accelerator: Re-align Program Data on Your Hard Drive

To access:

From the Toolbox on the navigation panel, click Speed Up and then click Application Accelerator.

What it does:

Application Accelerator improves program launch speed and overall system responsiveness by re-aligning programs and their dependent files.

Application Accelerator is designed to work with NTFS formatted hard drives. Drives using other file formats such as FAT16 and FAT32 are not recognized by this tool.

Why use it:

Over time, the many interdependent files that make up a program and its related data tend to drift apart and become scattered across the hard drive. This misalignment not only impacts the speed at which your programs can run, it also causes excessive movement of the hard drive, which leads to unnecessary wear-and-tear on your hardware.

Application Accelerator realigns this program data on the hard drive, resulting in programs that launch faster and respond more quickly.

Instructions:

Check the boxes next to the hard drives containing the program data you want defragmented.

Click Analyze Now.

The graphics displays the condition of your drive(s).

Click Optimize now to defragment the program data on your drive(s).

A summary appears letting you know how many program data was re-aligned. Some files may not have been re-aligned because the programs using this data are in use.

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v127375722
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 19/06/2019