Άλλα προϊόντα

Dashboard - Analyze and fix issues

The Dashboard is your starting point for using Norton Utilities Premium - you find out the condition of your PC and it displays the issues detected in the last system analysis, as well as any recommendations for increasing performance, and allows you to view and run repairs. The Dashboard resets after one hour, recommending a new analysis after that amount of time has passed.

The three tabs of the Dashboard are: Issues, History and PC Status.

The Dashboard defaults to displaying the Issues tab. Appearing to the right of this tab after you have run a System Analysis is the History tab, which displays changes Norton Utilities Premium has recently made. The PC Status tab is the right-most tab, and will show you information on how hard drive and memory resources are being used, as well as programs that launch at startup and currently running programs.

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v127341228
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 19/06/2019