Άλλα προϊόντα

Update the verbal passcode for your NortonLifeLock account

You use a verbal passcode to confirm your identity when speaking with a NortonLifeLock member service agent by phone. It is an added layer of protection to authenticate the identity of the person calling.

Update the verbal passcode

  1. Sign in to your account.

  2. Click Monitored Info tab.

  3. Scroll down to the Contact Preferences section.

  4. Next to Verbal Passcode, click Update.

  5. Enter a verbal passcode of your choice and then click Save.

§For NortonLifeLock offerings provided to you by a Service Provider or through channels outside the United States, the LifeLock identity theft protection services and coverage, plan feature names and functionality might differ from the services offered directly by NortonLifeLock. Please contact your Service Provider for details on their NortonLifeLock plan offerings.

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v126243196
Λειτουργικό σύστημα: Windows, Mac OS X, Android, iOS
Τελευταία τροποποίηση: 14/12/2020