Άλλα προϊόντα

Μήνυμα: «Δεν είναι δυνατή η διαμόρφωση του προγράμματος-πελάτη για την υπηρεσία" κατά την εκτέλεση του Norton Clean σε υπολογιστή Mac

Αυτό το πρόβλημα ενδέχεται να προκύψει εάν δεν επανεκκινήσατε τον υπολογιστή Mac αφού αναβαθμίσατε το Norton στην πλέον πρόσφατη έκδοση. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή Mac για να επιδιορθώσετε αυτό το πρόβλημα.

Επανεκκίνηση του υπολογιστή Mac

  1. Κλείστε όλα τα προγράμματα.

  2. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή Mac.

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v124934768
Λειτουργικό σύστημα: Windows, Mac OS X, Android, iOS
Τελευταία τροποποίηση: 20/11/2019