Άλλα προϊόντα

Fix network lag problems when gaming, using VoIP, or video conferencing on devices connected to Norton Core

Turn on Norton Core's Quality of Service (QoS) mode to ensure that network traffic to your gaming and VoIP devices is optimized and that network lag is reduced.

Enable QoS mode

  1. Launch your Norton Core app.

  2. On the top-left corner, tap the menu icon, and then tap Devices.

  3. From the list of devices, select your device.

  4. Next to QoS (Gaming & VoIP), tap the status indicator to turn it On.

Many Norton users have shared their solution for this problem on our community forum. See solutions from users about Norton Core network lag problems on Norton Community.

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v124119993
Λειτουργικό σύστημα: Android, iOS
Τελευταία τροποποίηση: 03/06/2019