Αναβάθμιση του προϊόντος Norton για Mac

Μπορείτε να αναβαθμίσετε το προϊόν στην τελευταία έκδοση, αν έχετε ενεργή συνδρομή ή έληξε. Η Symantec συνιστά να έχετε την πιο πρόσφατη έκδοση του προϊόντος, διότι περιέχει νέες και βελτιωμένες λειτουργίες για καλύτερη προστασία από απειλές ασφαλείας.

Για να λάβετε ειδοποίηση αναβάθμισης, η επιλογή Αυτόματες αναβαθμίσεις πρέπει να είναι ενεργοποιημένη στο προϊόν σας Norton. Από προεπιλογή, η επιλογή Αυτόματες αναβαθμίσεις είναι ενεργοποιημένη.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v122838904_nsmac_retail_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Mac OS X
Τελευταία τροποποίηση: 29/12/2017