Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του AutoBlock

Το Norton AutoBlock σταματά όλη την κίνηση μεταξύ μιας συσκευής στο δίκτυό σας και οποιουδήποτε άλλου υπολογιστή που επιχειρεί να εκμεταλλευτεί αυτήν τη συσκευή. Επειδή αυτό συμπεριλαμβάνει κίνηση που μπορεί να μην είναι κακόβουλη, το AutoBlock σταματά την σύνδεση μόνο για περιορισμένο χρονικό διάστημα αφού ανιχνεύσει απειλή. Μπορείτε να καθορίσετε το χρονικό διάστημα για το οποίο επιθυμείτε το προϊόν Norton να αποκλείει τις συνδέσεις από επιτιθέμενους υπολογιστές. Ως προεπιλογή, το προϊόν Norton αποκλείει όλη την κίνηση ανάμεσα στον υπολογιστή σας και στον επιτιθέμενο υπολογιστή για χρονική περίοδο 30 λεπτών.

Αν το AutoBlock αποκλείει έναν υπολογιστή ή υπολογιστές στους οποίους χρειάζεστε πρόσβαση, μπορείτε να απενεργοποιήσετε το AutoBlock.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του AutoBlock

 1. Στο κύριο παράθυρο του Norton, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις.

 2. Στο παράθυρο Ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Τείχος προστασίας ή Δίκτυο.

 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Προστασία εισβ.και προγρ. περιήγ.

 4. Στο στοιχείο Πρόληψη εισβολής, στη γραμμή AutoBlock εισβολής, κάντε κλικ στην επιλογή Ρύθμιση παραμέτρων.

 5. Στο παράθυρο AutoBlock εισβολής, στην ενότητα AutoBlock, εκτελέστε μια από τις παρακάτω ενέργειες:

  • Για να απενεργοποιήσετε το AutoBlock εισβολής, κάντε κλικ στην επιλογή Απενεργοποίηση.

  • Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία AutoBlock εισβολής, κάντε κλικ στην επιλογή Ενεργοποίηση (Συνιστάται) και, στη συνέχεια, από την αναπτυσσόμενη λίστα AutoBlock επιτιθέμενων υπολογιστών για, επιλέξτε το χρονικό διάστημα που θέλετε να παραμείνει ενεργοποιημένη η λειτουργία AutoBlock.

 6. Στο παράθυρο AutoBlock εισβολής, κάντε κλικ στην επιλογή OK.

 7. Στο παράθυρο Ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Κλείσιμο.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v1224836_ns_retail_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 13/03/2018