Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του AutoBlock

Όταν εντοπίζεται μια επίθεση από έναν υπολογιστή, αποκλείεται αυτόματα, ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια του υπολογιστή σας. Αν εντοπιστεί μια διαφορετική υπογραφή επίθεσης από τον ίδιο υπολογιστή, το προϊόν Norton ενεργοποιεί τη λειτουργία AutoBlock. Η λειτουργία AutoBlock αποκλείει όλη την κίνηση ανάμεσα στον υπολογιστή σας και στον επιτιθέμενο υπολογιστή για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το AutoBlock εμποδίζει επίσης την κίνηση που δεν αντιστοιχεί σε υπογραφή επίθεσης.

Μπορείτε να καθορίσετε το χρονικό διάστημα για το οποίο επιθυμείτε το προϊόν Norton να αποκλείει τις συνδέσεις από επιτιθέμενους υπολογιστές. Ως προεπιλογή, το προϊόν Norton αποκλείει όλη την κίνηση ανάμεσα στον υπολογιστή σας και στον επιτιθέμενο υπολογιστή για χρονική περίοδο 30 λεπτών.

Το AutoBlock διακόπτει την κίνηση μεταξύ του υπολογιστή σας και ενός συγκεκριμένου υπολογιστή.

Αν το AutoBlock αποκλείει έναν υπολογιστή ή υπολογιστές στους οποίους χρειάζεστε πρόσβαση, μπορείτε να απενεργοποιήσετε το AutoBlock.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του AutoBlock

 1. Στο κύριο παράθυρο του προϊόντος Norton, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις.

 2. Στο παράθυρο Ρυθμίσεις, στην ενότητα Λεπτομερείς ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Τείχος προστασίας.

 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Προστασία εισβ.και προγρ. περιήγ.

 4. Στο στοιχείο Πρόληψη εισβολής, στη γραμμή AutoBlock εισβολής, κάντε κλικ στην επιλογή Ρύθμιση παραμέτρων.

 5. Στο παράθυρο AutoBlock εισβολής, στην ενότητα AutoBlock, εκτελέστε μια από τις παρακάτω ενέργειες:

  • Για να απενεργοποιήσετε το AutoBlock εισβολής, κάντε κλικ στην επιλογή Απενεργοποίηση.

  • Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία AutoBlock εισβολής, κάντε κλικ στην επιλογή Ενεργοποίηση (Συνιστάται) και, στη συνέχεια, από την αναπτυσσόμενη λίστα AutoBlock επιτιθέμενων υπολογιστών για, επιλέξτε το χρονικό διάστημα που θέλετε να παραμείνει ενεργοποιημένη η λειτουργία AutoBlock.

 6. Στο παράθυρο AutoBlock εισβολής, κάντε κλικ στην επιλογή OK.

 7. Στο παράθυρο Ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Κλείσιμο.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;

DOCID: v1224836_ns_retail_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 13/12/2016