Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση των ειδοποιήσεων Πρόληψης εισβολής

Μπορείτε να επιλέξετε αν θέλετε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις όταν η Πρόληψη εισβολής αποκλείει τις ύποπτες επιθέσεις. Είτε λαμβάνετε είτε όχι ειδοποιήσεις, οι δραστηριότητες της Πρόληψης εισβολής καταγράφονται στο Ιστορικό ασφαλείας. Οι καταχωρήσεις του Ιστορικού ασφαλείας περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τον επιτιθέμενο υπολογιστή καθώς και πληροφορίες σχετικά με την επίθεση.

Μπορείτε να επιλέξετε εάν θέλετε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις, όταν η Πρόληψη εισβολής αποκλείει τις ύποπτες επιθέσεις βάσει συγκεκριμένης υπογραφής.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση των ειδοποιήσεων Πρόληψης εισβολής

 1. Στο κύριο παράθυρο του προϊόντος Norton, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις.

 2. Στο παράθυρο Ρυθμίσεις, στην ενότητα Λεπτομερείς ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Τείχος προστασίας.

 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Προστασία εισβ.και προγρ. περιήγ.

 4. Στην ενότητα Πρόληψη εισβολής, στη γραμμή Ειδοποιήσεις, μετακινήστε το διακόπτη Ενερ./Απεν. στη θέση Απεν. ή Ενερ..

 5. Στο παράθυρο Ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή και έπειτα στην επιλογή Κλείσιμο.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση μεμονωμένης ειδοποίησης της Πρόληψης εισβολής

 1. Στο κύριο παράθυρο του προϊόντος Norton, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις.

 2. Στο παράθυρο Ρυθμίσεις, στην ενότητα Λεπτομερείς ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Τείχος προστασίας.

 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Προστασία εισβολής και προγράμματος περιήγησης.

 4. Στο στοιχείο Πρόληψη εισβολής, στη γραμμή Υπογραφές εισβολής, κάντε κλικ στην επιλογή Ρύθμιση παραμέτρων.

 5. Στο παράθυρο Υπογραφές εισβολής, επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή του στοιχείου Να λαμβάνω ειδοποίηση που αντιστοιχεί στη μεμονωμένη υπογραφή.

 6. Κάντε κλικ στην επιλογή ΟΚ.

 7. Στο παράθυρο Υπογραφές εισβολής, κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή OK.

 8. Στο παράθυρο Ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Κλείσιμο.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;

DOCID: v1224775_ns_retail_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 13/12/2016