Εμφανίζεται το μήνυμα «Αντιμετωπίσαμε ένα πρόβλημα με τα ακόλουθα προφίλ:»

Αυτό το μήνυμα εμφανίζεται σε περίπτωση αποτυχίας λήψης από τους διακομιστές μας ρυθμίσεων του Norton Family όπως το προφίλ του παιδιού σας, οι κανόνες του σπιτιού και οι επαφές έκτακτης ανάγκης. Σε αυτήν την περίπτωση, ορισμένα στοιχεία του προφίλ και των κανόνων του σπιτιού ενδέχεται να λείπουν από το λογαριασμό σας, συμπεριλαμβανομένων των αντιστοιχίσεων συσκευών. Κατά τη διάρκεια της αντιμετώπισης αυτού του προβλήματος, τα προφίλ και οι ρυθμίσεις που επηρεάζονται επαναφέρονται στις προεπιλογές προκειμένου να διασφαλίζεται η προστασία των παιδιών σας. Ωστόσο, πρέπει να ελέγξετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις και να τις ενημερώσετε, εφόσον είναι απαραίτητο.

Έλεγχος του προφίλ του παιδιού σας

 1. Συνδεθείτε στο Norton Family.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα ΠΑΙΔΙΑ.

 3. Κάντε κλικ στο προφίλ παιδιού που επηρεάζεται και επιλέξτε το στοιχείο Ρυθμίσεις προφίλ.

 4. Ελέγξτε τα στοιχεία του παιδιού σας, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών πληροφοριών του.

 5. Κάντε κλικ στην καρτέλα Παρακολουθούμενες συσκευές και εκτελέστε τις ακόλουθες ενέργειες:

  • Αν το παιδί σας χρησιμοποιεί υπολογιστή Windows, επιλέξτε τους λογαριασμούς που θέλετε να συσχετίσετε και να παρακολουθήσετε για αυτό το παιδί.

  • Αν το παιδί σας χρησιμοποιεί συσκευή Android ή iOS, συνδεθείτε στην εφαρμογή Norton Family από την εν λόγω συσκευή για να συσχετίσετε το παιδί σας με τη συσκευή. Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε την ενότητα Επεξεργασία αντιστοίχισης από τη συσκευή του παιδιού σας.

 6. Κάντε κλικ στην καρτέλα Ρυθμίσεις ειδοποίησης δραστηριοτήτων και εκτελέστε τις ακόλουθες ενέργειες:

  • Επιλέξτε τις δραστηριότητες για τις οποίες θέλετε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις.

   Οι ειδοποιήσεις αποστέλλονται στη διεύθυνση email που προσδιορίζετε σε αυτήν την ενότητα. Για να προσθέσετε περισσότερες διευθύνσεις email, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση email και κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις ανά πάσα στιγμή.

   Δεν είναι δυνατή η επεξεργασία ή η κατάργηση της αρχικής διεύθυνσης email. Μπορείτε να προσθέσετε έως και πέντε διευθύνσεις email στις οποίες θέλετε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις.

Ορισμός PIN και επαφών έκτακτης ανάγκης

 1. Κάντε κλικ στο προφίλ παιδιού που επηρεάζεται.

 2. Για να ορίσετε ένα PIN, επιλέξτε το στοιχείο Επεξεργασία PIN, ορίστε το PIN της επιλογής σας και κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

 3. Για να προσθέσετε μια επαφή έκτακτης ανάγκης, επιλέξτε το στοιχείο Διαχείριση επαφών και πληκτρολογήστε το όνομα και τον αριθμό της επαφής.

  • Για να προσθέσετε μια άλλη επαφή, κάντε κλικ στο στοιχείο και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

   Μπορείτε να προσθέσετε έως και 6 επαφές στη λίστα επιτρεπόμενων επαφών.

  • Για να καταργήσετε μια επαφή που έχετε προσθέσει, κάντε κλικ στο στοιχείο και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

Έλεγχος των κανόνων του σπιτιού για το παιδί σας

 1. Επιλέξτε το προφίλ παιδιού που επηρεάζεται και κάντε κλικ στην καρτέλα ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ.

  Οι προεπιλεγμένοι κανόνες του σπιτιού εφαρμόζονται βάσει της ηλικίας του παιδιού.

 2. Για να ελέγξετε ή να αλλάξετε έναν κανόνα του σπιτιού, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις κανόνων του σπιτιού από το πλακίδιο του εν λόγω κανόνα του σπιτιού. Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε την ενότητα Προσδιορισμός κανόνων του σπιτιού.

Σχετικές πληροφορίες

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v122367881_nortonfamily_help_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows, Android, iOS
Τελευταία τροποποίηση: 25/01/2018