Το μήνυμα: «Επί του παρόντος, εκτελούνται εργασίες συντήρησης των αντιγράφων ασφαλείας»

Αυτό το πρόβλημα ενδέχεται να προκύψει σε περίπτωση προβλήματος του διακομιστή παρασκηνίου. Αν έχετε σύνδεση στο Internet και εξακολουθείτε να λαμβάνετε το σφάλμα κατά την εκτέλεση της δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, ενδεχομένως να αντιμετωπίζετε προβλήματα με το διακομιστή παρασκηνίου. Περιμένετε 24 ώρες και δοκιμάστε ξανά.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;

DOCID: v121391498_EndUserProfile_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 03/09/2017