Αναβάθμιση προϊόντος Norton για Mac

Λαμβάνετε αυτήν την ειδοποίηση, εάν μια νέα έκδοση του προϊόντος Norton υπάρχει διαθέσιμη από τη Symantec. Μπορείτε να αναβαθμίσετε το προϊόν στην τελευταία έκδοση, αν έχετε ενεργή συνδρομή ή έληξε. Η Symantec συνιστά να έχετε την πιο πρόσφατη έκδοση του προϊόντος, διότι περιέχει νέες και βελτιωμένες λειτουργίες για καλύτερη προστασία από απειλές ασφαλείας.

Εκτελέστε μία από τις ακόλουθες ενέργειες:

  • Κάντε κλικ στην επιλογή Αναβάθμιση για αναβάθμιση του προϊόντος Norton στην πιο πρόσφατη έκδοση.

  • Κάντε κλικ στην επιλογή Να Γίνει Υπενθύμιση Αργότερα για ειδοποίηση σχετικά με την αναβάθμιση προϊόντος αργότερα.

Χρειάζεστε σύνδεση στο Internet για έλεγχο και αναβάθμιση του προϊόντος Norton στην πιο πρόσφατη έκδοση.

Μετά την ολοκλήρωση της αναβάθμισης, η κατάσταση της συνδρομής σας παραμένει όπως ήταν στην προηγούμενη έκδοση του προϊόντος. Για παράδειγμα, έχετε υπόλοιπο συνδρομής 200 ημερών για την τρέχουσα έκδοση του προϊόντος και το αναβαθμίζετε στην τελευταία έκδοση. Σε αυτήν την περίπτωση, η κατάσταση συνδρομής του αναβαθμισμένου προϊόντος ισχύει μόνο για 200 ημέρες. Για το προϊόν που έχει λήξει, μπορείτε να εγκαταστήσετε μόνο τη δοκιμαστική έκδοση του πιο πρόσφατου προϊόντος. Για καλύτερη προστασία από απειλές ασφάλειας, βεβαιωθείτε για την ενεργοποίηση του προϊόντος σας για να λαμβάνετε τακτικές ενημερώσεις προϊόντος και υποστήριξη.

Ποιες είναι οι άλλες διαθέσιμες επιλογές για την αναβάθμιση του προϊόντος Norton μου;

Το LiveUpdate περιλαμβάνει αναβάθμιση προϊόντος;

Η αναβάθμιση προϊόντος είναι διαφορετική από τις ενημερώσεις προστασίας που επεξεργάζεται το LiveUpdate. Οι βασικές διαφορές είναι οι εξής:

  • Η αναβάθμιση του προϊόντος σας δίνει τη δυνατότητα να λάβετε και να εγκαταστήσετε μια νέα έκδοση ολόκληρου του προϊόντος.

  • Οι ενημερώσεις προστασίας είναι αρχεία που διατηρούν το προϊόν Symantec ενημερωμένο σύμφωνα με την τελευταία τεχνολογία προστασίας των υπολογιστών από διάφορες απειλές. Σε ορισμένες περιπτώσεις, το LiveUpdate περιλαμβάνει δευτερεύουσες αναβαθμίσεις ενημέρωσης κώδικα προϊόντος.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;

DOCID: v121311265_nsmac_retail_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Mac OS X
Τελευταία τροποποίηση: 13/12/2017