Ρύθμιση του Safe Search στο Norton Mobile Security

Το Norton Safe Search εμφανίζει το χαρακτηρισμό Norton Secured για μια τοποθεσία Web στα αποτελέσματα αναζήτησης για να σας βοηθά να αναγνωρίζετε και να φιλτράρετε ύποπτες τοποθεσίες στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Safe Search, πρέπει να την ενεργοποιήσετε από τις ρυθμίσεις. Για γρήγορη πρόσβαση στο Safe Search, μπορείτε να δημιουργήσετε μια συντόμευση για το Safe Search στην αρχική οθόνη και να προσθέσετε τη γραμμή του Norton Safe Search στην περιοχή ειδοποιήσεων.

Ρύθμιση του Safe Search

  1. Εκκινήστε την εφαρμογή Norton Mobile Security από την αρχική οθόνη.

  2. Μετακινηθείτε στις οθόνες έως ότου εμφανιστεί η οθόνη Σε λειτουργία σύνδεσης και έπειτα πατήστε Safe Search.

  3. Στο παράθυρο Δοκιμή στο Safe Search, πατήστε Ενεργοποίηση στο κάτω μέρος της οθόνης.

  4. Σαρώστε προς τα δεξιά στην οθόνη για να μεταβείτε στην οθόνη Προσθήκη συντόμευσης και πατήστε την επιλογή Προσθήκη συντόμευσης.

    Δημιουργείται μια συντόμευση στην αρχική οθόνη της συσκευής σας.

  5. Σαρώστε προς τα δεξιά στην οθόνη για να μεταβείτε στην οθόνη Προσθήκη γραμμής αναζήτησης και πατήστε την επιλογή Προσθήκη γραμμής αναζήτησης.

    Η γραμμή του Norton Safe Search προστίθεται στην περιοχή ειδοποιήσεων, για γρήγορη πρόσβαση στο Safe Search.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v121181030_EndUserProfile_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Android
Τελευταία τροποποίηση: 03/04/2017