Εμφανίζεται το μήνυμα: «Δεν είναι δυνατή η σύνδεση στο Internet...» κατά την εγκατάσταση του προϊόντος Norton για Mac

Αυτό το πρόβλημα ενδέχεται να προκύψει αν το πρόγραμμα εγκατάστασης Norton δεν μπορέσει να συνδεθεί στο Internet. Ελέγξτε τη συνδεσιμότητα στο Internet στον υπολογιστή Mac.

Εκκινήστε το πρόγραμμα περιήγησης και ελέγξτε αν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε οποιαδήποτε τοποθεσία Web.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;

DOCID: v119986207_EndUserProfile_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Mac OS X
Τελευταία τροποποίηση: 05/12/2016