Ανάκτηση δεδομένων με χρήση του Norton Bootable Recovery Tool

Αν ο υπολογιστής σας μολυνθεί, δεν είναι δυνατή η εκκίνηση στο λειτουργικό σύστημα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η πρόσβαση στα δεδομένα σας δεν είναι δυνατή λόγω επιθέσεων ιών ή άλλων μολύνσεων.

Το Norton Bootable Recovery Tool βοηθά στην ανάκτηση των δεδομένων σας στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στα δεδομένα σας λόγω μολύνσεων

 • Δεν μπορείτε να εκκινήσετε τον υπολογιστή σας

Πρέπει να χρησιμοποιήσετε μια συσκευή αποθήκευσης USB για την ανάκτηση των δεδομένων σας με χρήση του Norton Bootable Recovery Tool. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή αποθήκευσης USB έχει μορφοποιηθεί σε σύστημα αρχείων FAT32 ή NTFS.

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή αποθήκευσης USB παραμένει συνδεδεμένη κατά την ανάκτηση των δεδομένων σας με χρήση του Norton Bootable Recovery Tool. Βεβαιωθείτε επίσης ότι η συσκευή αποθήκευσης USB διαθέτει επαρκή ελεύθερο χώρο για την αποθήκευση των δεδομένων που θέλετε να ανακτήσετε.

Ανάκτηση δεδομένων:

 1. Εισαγάγετε τη μονάδα δίσκου DVD ή USB του Norton Bootable Recovery Tool που δημιουργήσατε.

 2. Ενεργοποιήστε ή επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας και έπειτα μεταβείτε σε λειτουργία BIOS πατώντας το πλήκτρο που εμφανίζεται στην οθόνη αμέσως μετά την επανεκκίνηση του υπολογιστή.

 3. Επιλέξτε τη μονάδα δίσκου DVD ή USB στην οποία δημιουργήσατε το Norton Bootable Recovery Tool και πατήστε Enter. Αν χρησιμοποιείτε υπολογιστή με δυνατότητα UEFI, επιλέξτε το μέσο ανάκτησης από την ενότητα Εκκίνηση παλαιού τύπου αντί της επιλογής Εκκίνηση UEFI. Το μέσο ανάκτησης είναι η μονάδα δίσκου DVD ή USB του Norton Bootable Recovery Tool.

 4. Στη σελίδα Καλώς ορίσατε στο NBRT, επιλέξτε το στοιχείο Εκκίνηση. Αν η εκκίνηση αποτύχει, ορίστε την επιλογή Εκκίνηση (Βασικό βίντεο).

 5. Στην αναπτυσσόμενη λίστα Επιλογή γλώσσας, επιλέξτε τη γλώσσα της προτίμησής σας και κάντε κλικ στην επιλογή OK.

 6. Διαβάστε τη Συμφωνία άδειας χρήσης Norton και κάντε κλικ στην επιλογή Αποδοχή για να εκκινήσετε το εργαλείο.

 7. Αν έχετε εγκαταστήσει πολλαπλά λειτουργικά συστήματα στον υπολογιστή σας, το Norton Bootable Recovery Tool σάς επιτρέπει να επιλέξετε το σχετικό λειτουργικό σύστημα από το οποίο θέλετε να ανακτήσετε τα δεδομένα.

 8. Στο κύριο παράθυρο του Norton Bootable Recovery Tool, κάντε κλικ στην επιλογή Ανάκτηση αρχείων.

 9. Στο παράθυρο Επιλογή αρχείων προς ανάκτηση, στη στήλη Προέλευση, επιλέξτε τα αρχεία ή τους φακέλους που θέλετε να ανακτήσετε.

 10. Κάντε κλικ στην επιλογή Επόμενο.

 11. Αν έχετε συνδέσει πολλαπλές συσκευές αποθήκευσης USB στον υπολογιστή σας, το Norton Bootable Recovery Tool σάς επιτρέπει να επιλέξετε τη συσκευή αποθήκευσης USB στην οποία θέλετε να ανακτήσετε τα δεδομένα.

 12. Κάντε κλικ στην επιλογή Ανάκτηση αρχείων.

 13. Το Norton Bootable Recovery Tool ανακτά τα αρχεία και τα εμφανίζει στο παράθυρο Η ανάκτηση αρχείων ολοκληρώθηκε. Το παράθυρο Η ανάκτηση αρχείων ολοκληρώθηκε αναφέρει τα ακόλουθα στοιχεία:

  • Την κατάσταση ολοκλήρωσης της ανάκτησης.

  • Το συνολικό αριθμό αρχείων που ανακτήθηκαν και το μέγεθος των αρχείων που ανακτήθηκαν.

  • Τη διαδρομή προορισμού στην οποία βρίσκονται τα αρχεία που ανακτήθηκαν.

  • Το συνολικό αριθμό αρχείων που δεν ανακτήθηκαν και τις σχετικές λεπτομέρειες σφαλμάτων.

 14. Κάντε κλικ στην επιλογή Τέλος.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v119965651_ns_retail_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 13/12/2016