Διαχείριση των συσκευών του παιδιού σας

Για την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων των παιδιών σας στο Internet, πρέπει να προσδιορίσετε τη συσκευή που χρησιμοποιεί κάθε παιδί. Σε υπολογιστές Windows, πρέπει να προσδιορίσετε το λογαριασμό που χρησιμοποιεί το παιδί για να συνδεθεί στον υπολογιστή. Αν τα παιδιά σας χρησιμοποιούν από κοινού έναν υπολογιστή, δημιουργήστε ξεχωριστούς λογαριασμούς χρήστη για κάθε παιδί. Αυτή η ενέργεια επιτρέπει στο Norton Family να παρακολουθεί κάθε παιδί ξεχωριστά και να ορίζει κανόνες του σπιτιού ανάλογα με την ηλικία κάθε παιδιού.

Μπορείτε να επεξεργαστείτε τις αντιστοιχίσεις συσκευής ή τους λογαριασμούς χρήστη ανά πάσα στιγμή μέσω σύνδεσης στο λογαριασμό σας από οποιαδήποτε συσκευή με δυνατότητα πρόσβασης στο Internet. Όταν αντιστοιχίζετε εκ νέου μια συσκευή ή έναν λογαριασμό χρήστη με ένα παιδί, το Norton Family ξεκινά την παρακολούθηση του παιδιού βάσει της νέας αντιστοίχισης.

Μπορείτε να εκτελέσετε τις ακόλουθες εργασίες από την καρτέλα ΣΥΣΚΕΥΕΣ:

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;

DOCID: v119791613_nortonfamily_help_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows, iOS, Android
Τελευταία τροποποίηση: 12/04/2017