Ορισμός πλήκτρου συντόμευσης αναζήτησης

Μπορείτε να ορίσετε μια συντόμευση πληκτρολογίου για την άμεση εμφάνιση του παραθύρου αναζήτησης εντός του προϊόντος. Το παράθυρο αναζήτησης εντός του προϊόντος σάς βοηθά να εντοπίσετε μια συγκεκριμένη λειτουργία στο προϊόν Norton. Όταν ξεκινάτε να πληκτρολογείτε στο παράθυρο αναζήτησης εντός του προϊόντος, εμφανίζονται σχετικές προτάσεις αναζήτησης που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για το γρηγορότερο εντοπισμό των πληροφοριών. Μετακινήστε το ποντίκι πάνω από τις προτάσεις αναζήτησης για να δείτε μια σύντομη εξήγηση σχετικά με τη λειτουργία. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τις ρυθμίσεις μιας λειτουργίας από τα αποτελέσματα αναζήτησης.

Από προεπιλογή, το πλήκτρο συντόμευσης ορίζεται ως Ctrl + F και λειτουργεί μόνο όταν το προϊόν Norton έχει δυνατότητα εστίασης. Για αλλαγή αυτής της ρύθμισης, δείτε τα παρακάτω βήματα.

Ορισμός πλήκτρου συντόμευσης αναζήτησης

  1. Στο κύριο παράθυρο του προϊόντος Norton, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις.

  2. Στο παράθυρο Ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις διαχείρισης.

  3. Στη γραμμή Πλήκτρο συντόμευσης αναζήτησης, μετακινήστε το διακόπτη στη θέση Ενερ..

  4. Κάντε κλικ στο βέλος και έπειτα επιλέξτε το πλήκτρο που θέλετε να αντιστοιχίσετε με τη λειτουργία αναζήτησης εντός του προϊόντος.

  5. Εκτελέστε μία από τις ακόλουθες ενέργειες:

    • Αν θέλετε το πλήκτρο συντόμευσης να λειτουργεί μόνο όταν το προϊόν Norton έχει δυνατότητα εστίασης, καταργήστε την επιλογή του στοιχείου Καθολικό.

    • Αν θέλετε το πλήκτρο συντόμευσης να λειτουργεί ακόμα και όταν το προϊόν Norton δεν έχει δυνατότητα εστίασης, επιλέξτε το στοιχείο Καθολικό.

  6. Κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Κλείσιμο.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v119707294_ns_retail_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 14/03/2018