Ενέργειες προς εκτέλεση για δραστηριότητες γονικής επίβλεψης σε συσκευές Android 5.0

Οι συσκευές που εκτελούν το λειτουργικό σύστημα Android 5.0 ή νεότερη έκδοση μπορούν να διαμορφωθούν με πολλαπλούς λογαριασμούς χρηστών. Σε αυτούς περιλαμβάνονται ο λογαριασμός προφίλ κατόχου, ο λογαριασμός χρήστη και ο λογαριασμός επισκέπτη. Από προεπιλογή, αυτές οι συσκευές διαθέτουν λογαριασμό προφίλ κατόχου, ενώ μπορείτε να δημιουργήσετε νέο λογαριασμό χρήστη ή λογαριασμό επισκέπτη για να χρησιμοποιείτε από κοινού τη συσκευή με άλλα μέλη, εφόσον είναι απαραίτητο. Αν τα παιδιά σας χρησιμοποιούν αυτές τις συσκευές, οι δραστηριότητές τους παρακολουθούνται μόνο αν το Norton Family είναι εγκατεστημένο στο λογαριασμό που χρησιμοποιούν για τη σύνδεση στη συσκευή. Επιπλέον, αν τα παιδιά σας χρησιμοποιούν το λογαριασμό προφίλ κατόχου για τη σύνδεση στη συσκευή τους, μπορούν να δημιουργήσουν εύκολα νέους λογαριασμούς χρήστη ή επισκέπτη και να μεταβαίνουν σε αυτούς τους λογαριασμούς για την εκτέλεση δραστηριοτήτων στο Internet. Σε αυτήν την περίπτωση, το Norton Family δεν μπορεί να παρακολουθήσει τις δραστηριότητές τους, διότι είναι εγκατεστημένο μόνο στο προφίλ του κατόχου. Ομοίως, αν η συσκευή του παιδιού σας αναβαθμιστεί σε λειτουργικό σύστημα Android 5.0 ή νεότερη έκδοση, θα έχετε το λογαριασμό προφίλ κατόχου και όλες οι εγκατεστημένες εφαρμογές (συμπεριλαμβανομένου του Norton Family) θα αποτελούν τμήμα αυτού του προφίλ. Ως εκ τούτου, πρέπει να εγκαταστήσετε το Norton Family στο λογαριασμό χρήστη που χρησιμοποιεί το παιδί σας για τη σύνδεση στη συσκευή του, καθώς και να αποτρέψετε τη δημιουργία νέων λογαριασμών χρήστη ή επισκέπτη από το παιδί σας.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να αποτρέψετε την παράκαμψη της επίβλεψης του Norton Family από τα παιδιά σας σε αυτές τις συσκευές.

ΒΗΜΑ 1: Ρύθμιση προστασίας του προφίλ κατόχου με κωδικό πρόσβασης ή PIN

 1. Στη συσκευή του παιδιού σας, πατήστε το εικονίδιο Ρυθμίσεις.

 2. Στην ενότητα προσωπικών ρυθμίσεων, πατήστε Ασφάλεια.

 3. Στην ενότητα Ασφάλεια οθόνης, πατήστε Οθόνη κλειδώματος ή Κλείδωμα οθόνης.

 4. Πατήστε τη μέθοδο κλειδώματος που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

  Για προστασία με PIN, πατήστε PIN και επιλέξτε ένα τετραψήφιο PIN.

  Για προστασία με κωδικό πρόσβασης, πατήστε Κωδικός πρόσβασης και επιλέξτε έναν κωδικό πρόσβασης.

ΒΗΜΑ 2: Κατάργηση υπαρχόντων προφίλ επισκέπτη

Η κατάργηση ενός λογαριασμού επισκέπτη διαγράφει οριστικά όλα τα συσχετισμένα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των ληφθέντων αρχείων και των φωτογραφιών που έχουν ληφθεί σε λειτουργία επισκέπτη.

 1. Σύρετε τη γραμμή ειδοποιήσεων προς τα κάτω και πατήστε δύο φορές το εικονίδιο του προφίλ σας στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης.

 2. Πατήστε Επισκέπτης για αλλαγή σε προφίλ επισκέπτη.

 3. Σύρετε τη γραμμή ειδοποιήσεων προς τα κάτω και πατήστε το εικονίδιο προφίλ στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης.

 4. Πατήστε Κατάργηση επισκέπτη και έπειτα πατήστε Κατάργηση για να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή.

 5. Η συσκευή σας θα μεταβεί ξανά στο προφίλ ιδιοκτήτη.

 6. Σύρετε τη γραμμή ειδοποιήσεων προς τα κάτω και πατήστε το εικονίδιο προφίλ στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης.

 7. Πατήστε ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ και έπειτα πατήστε το εικονίδιο Μενού.

 8. Καταργήστε την επιλογή του στοιχείου Προσθήκη χρηστών όταν η συσκευή είναι κλειδωμένη για να αποτρέψετε τη δημιουργία νέου λογαριασμού.

ΒΗΜΑ 3: Δημιουργία νέου προφίλ χρήστη για τα παιδιά σας

 1. Σύρετε τη γραμμή ειδοποιήσεων προς τα κάτω και πατήστε δύο φορές το εικονίδιο του προφίλ σας στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης.

 2. Πατήστε ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ και έπειτα πατήστε Προσθήκη χρήστη ή προφίλ.

 3. Πατήστε OK για να επιβεβαιώσετε τη δημιουργία νέου προφίλ χρήστη.

 4. Πατήστε ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΡΑ για να δημιουργήσετε νέο χώρο για το παιδί σας.

 5. Πληκτρολογήστε το όνομα του παιδιού και τα υπόλοιπα στοιχεία του για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.

 6. Εγκαταστήστε την εφαρμογή Norton Family σε αυτό το προφίλ παιδιού. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ενότητα Εγκατάσταση του Norton Family.

 7. Πατήστε Ρυθμίσεις > Χρήστες, πατήστε το κουμπί γραναζιού και έπειτα μετακινήστε το διακόπτη Αποδοχή τηλεφωνικών κλήσεων και SMS προς τα δεξιά. Αυτή η επιλογή επιτρέπει την εκτέλεση τηλεφωνικών κλήσεων και την αποστολή και λήψη μηνυμάτων από τη συσκευή του παιδιού σας.

 8. Πατήστε Αποδοχή τηλεφωνικών κλήσεων και SMS.

 9. Ακολουθήστε τις οδηγίες στο ΒΗΜΑ 1 και ζητήστε από το παιδί σας να επιλέξει ένα PIN ή έναν κωδικό πρόσβασης για το προφίλ του.

 10. Επαναλάβετε αυτό το βήμα για την προσθήκη περισσότερων προφίλ παιδιών.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v119047655_nortonfamily_help_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows, Android, iOS
Τελευταία τροποποίηση: 25/01/2018