Μήνυμα: Εντοπίστηκε ύποπτη δραστηριότητα δικτύου»

Αυτό το μήνυμα εμφανίζεται όταν ένα αρχείο που δεν διαθέτει έγκυρη ψηφιακή υπογραφή επιχειρεί να αποκτήσει πρόσβαση στο Internet από τον υπολογιστή σας. Η έγκυρη ψηφιακή υπογραφή αποτελεί μια μέθοδο ελέγχου ταυτότητας μέσω της οποίας επικυρώνεται η αυθεντικότητα ενός αρχείου. Αυτή η ειδοποίηση ενεργοποιείται βάσει του χαρακτηρισμού Norton Insight του αρχείου. Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε σχετικά με το Norton Insight.

Απενεργοποίηση της ειδοποίησης για ένα συγκεκριμένο αρχείο

  • Στο παράθυρο Ειδοποίηση τείχους προστασίας, επιλέξτε το στοιχείο Να μην ερωτηθώ ξανά και κάντε κλικ στην επιλογή OK.

Απενεργοποίηση της ειδοποίησης για όλα τα αρχεία

    Αν θέλετε να απενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις τείχους προστασίας για όλα τα αρχεία με μη έγκυρες ψηφιακές υπογραφές, πρέπει να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις του τείχους προστασίας. Αλλάξτε τις ρυθμίσεις του τείχους προστασίας μόνο αν είστε σίγουροι σχετικά με την αυθεντικότητα των αρχείων.

  1. Εκκινήστε το Norton.

  2. Κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις.

  3. Στο παράθυρο Ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Τείχος προστασίας.

  4. Στην καρτέλα Προηγμένος έλεγχος προγραμμάτων, δίπλα στο στοιχείο Εφαρμογές χαμηλού κινδύνου, μετακινήστε το ρυθμιστικό στην επιλογή Αποδοχή.

  5. Κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή και έπειτα στην επιλογή Κλείσιμο.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v119031243_EndUserProfile_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 19/03/2018