Σφάλμα: «14000,126»

Μετονομασία του αρχείου του Outlook

  1. Κλείστε το Outlook.

  2. Ακολουθήστε τη διαδρομή C:\Program Files\Common Files\System\MSMAPI\1033.

    Για Outlook 64-bit: Ακολουθήστε τη διαδρομή C:\Program Files (x86)\Common Files\System\MSMAPI\1033.

    Ο φάκελος 1033 προορίζεται για την έκδοση του Outlook στα αγγλικά. Αν διαθέτετε έκδοση σε διαφορετική γλώσσα, ο αριθμός φακέλου θα είναι διαφορετικός.

  3. Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο MSMapi32.dll και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Μετονομασία.

  4. Πληκτρολογήστε Msmapi32.old και πατήστε Enter.

  5. Επανεκκινήστε το Outlook.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;

DOCID: v118765349_EndUserProfile_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 03/09/2017