Απεγγραφή από το Πρόγραμμα Πρώιμης Υιοθέτησης Norton

Μπορείτε να απεγγραφείτε από το Πρόγραμμα Πρώιμης Υιοθέτησης Norton ανά πάσα στιγμή από το παράθυρο Ρυθμίσεις διαχείρισης του Norton.

Απεγγραφή από το Πρόγραμμα Πρώιμης Υιοθέτησης Norton

  1. Στο κύριο παράθυρο του Norton, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις.

  2. Στο παράθυρο Ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις διαχείρισης.

  3. Στο παράθυρο Ρυθμίσεις διαχείρισης, στη γραμμή Πρόγραμμα Πρώιμης Υιοθέτησης Norton, κάντε κλικ στην επιλογή Απεγγραφή.

  4. Το προϊόν Norton εκκινεί το εργαλείο Norton Remove and Reinstall για να εκτελέσει επαναφορά στην προηγούμενη έκδοση του προϊόντος Norton.

  5. Διαβάστε τη Συμφωνία άδειας χρήσης και κάντε κλικ στην επιλογή Αποδοχή.

  6. Κάντε κλικ στην επιλογή Remove and Reinstall.

  7. Κάντε κλικ στην επιλογή Επανεκκίνηση τώρα.

    Αφού επανεκκινηθεί ο υπολογιστής, ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης για την επανεγκατάσταση της προηγούμενης έκδοσης του προϊόντος Norton.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v118548612_ns_retail_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 08/03/2018