Διαχείριση σφαλμάτων

Η λειτουργία Διαχείριση σφαλμάτων δημιουργεί μια αναφορά όλων των σφαλμάτων που αντιμετωπίζει το προϊόν Norton. Υποβάλλει αυτόματα την αναφορά σφαλμάτων στη Symantec για περαιτέρω ανάλυση, για σκοπούς βελτίωσης της παρεχόμενης προστασίας. Από προεπιλογή, η λειτουργία Αναφοράς σφαλμάτων είναι ενεργοποιημένη.

Αν δεν θέλετε να στέλνετε την αναφορά στη Symantec, μπορείτε να απενεργοποιήσετε την επιλογή Αναφορά σφαλμάτων.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, το προϊόν Norton εμφανίζει το παράθυρο ειδοποίησης Διαχείριση σφαλμάτων Norton, αν η Symantec χρειάζεται επιπρόσθετες πληροφορίες για την επίλυση των σφαλμάτων που αντιμετωπίζει το προϊόν Norton. Η ειδοποίηση αναφοράς σφαλμάτων Norton απενεργοποιείται αν απενεργοποιήσετε την επιλογή Διαχείριση σφαλμάτων.

Απενεργοποίηση ή ενεργοποίηση Διαχείρισης σφαλμάτων

 1. Στο κύριο παράθυρο του προϊόντος Norton, κάντε κλικ στην επιλογή Για προχωρημένους.

 2. Στο αριστερό τμήμα παραθύρου, κάντε κλικ στο στοιχείο Τείχος προστασίας.

 3. Στη γραμμή Διαχείριση σφαλμάτων, μετακινήστε το διακόπτη στη θέση Απενεργοποίηση ή Ενεργοποίηση.

Η λειτουργία Διαχείριση σφαλμάτων παράγει μια λεπτομερή αναφορά με όλα τα σφάλματα που αντιμετωπίζει το προϊόν Norton, την οποία υποβάλλει αυτόματα στη Symantec για περαιτέρω ανάλυση για λόγους βελτίωσης της παρεχόμενης προστασίας. Η λεπτομερής αναφορά δεδομένων συλλέγει τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με τον υπολογιστή σας όταν το προϊόν Norton αντιμετωπίζει πρόβλημα:

 • Έκδοση λειτουργικού συστήματος

 • Πληροφορίες

 • Δεδομένα από αρχεία ή φακέλους που ήταν ανοιχτά τη στιγμή που το προϊόν Norton αντιμετώπισε το πρόβλημα.

Η Symantec συλλέγει αυτές τις πληροφορίες για να αξιολογήσει και να βελτιώσει το ποσοστό επιτυχίας εγκατάστασης των προϊόντων της. Ωστόσο, τα αρχεία που άνοιξαν όταν το προϊόν Norton αντιμετώπισε το πρόβλημα ενδέχεται να περιέχουν ορισμένες πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προσωπική αναγνώρισή σας. Η Symantec δεν συσχετίζει τα αρχεία αυτά με προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης ταυτότητας. Τα αρχεία του τύπου αυτού συλλέγονται από τη Symantec με μοναδικό σκοπό τη βελτίωση της απόδοσης των προϊόντων της Symantec σχετικά με τον εντοπισμό κακόβουλης συμπεριφοράς. Η Symantec διατηρεί υψηλό βαθμό προστασίας για τις πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν.

Αν θέλετε το προϊόν Norton να αποστέλλει λεπτομερή αναφορά σφαλμάτων, μπορείτε να ενεργοποιήσετε την επιλογή. Η αποστολή της λεπτομερούς αναφοράς σφαλμάτων συμβάλλει στην αποτελεσματικότητα του προϊόντος Norton. Από προεπιλογή, το στοιχείο αυτό είναι επιλεγμένο.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση λεπτομερούς συλλογής δεδομένων

 1. Στο κύριο παράθυρο του προϊόντος Norton, κάντε κλικ στην επιλογή Για προχωρημένους.

 2. Στο αριστερό τμήμα παραθύρου, κάντε κλικ στο στοιχείο Τείχος προστασίας.

 3. Στη γραμμή DeepSight, κάντε κλικ στο εικονίδιο ρυθμίσεων.

 4. Στο παράθυρο Διαχείριση σφαλμάτων Norton, εκτελέστε μία από τις ακόλουθες ενέργειες:

  • Για να απενεργοποιήσετε τη λεπτομερή συλλογή δεδομένων, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Ενεργοποίηση λεπτομερούς συλλογής δεδομένων.

  • Για να απενεργοποιήσετε τη λεπτομερή συλλογή δεδομένων, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Ενεργοποίηση λεπτομερούς συλλογής δεδομένων.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v117664648_nsmac_retail_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Mac OS X
Τελευταία τροποποίηση: 04/05/2018