Το Norton Family δεν παρακολουθεί πλέον τη συσκευή του παιδιού σας

Η Ομάδα του Norton Family εντόπισε ένα γνωστό πρόβλημα που έχει αντιμετωπίσει μικρός αριθμός πελατών.

Λόγω ενημέρωσης υποδομής της βάσης δεδομένων του Norton Family που έλαβε χώρα στις 30 Απριλίου 2016, η δυνατότητα παρακολούθησης των συσκευών των παιδιών δεν ήταν διαθέσιμη για μικρό τμήμα των λογαριασμών των πελατών μας. Υπήρξε επίσης απώλεια τμήματος του ιστορικού της δραστηριότητας των παιδιών.

Οι πελάτες που επηρεάστηκαν από το εν λόγω πρόβλημα έλαβαν email με οδηγίες για τη συνέχιση της παρακολούθησης των δραστηριοτήτων των παιδιών τους σε όλες τις συσκευές τους.

Προκειμένου το Norton Family να συνεχίσει να παρακολουθεί τις δραστηριότητες των παιδιών σε όλες τις συσκευές, απεγκαταστήστε και επανεγκαταστήστε το Norton Family σε όλες τις συσκευές που θέλετε να παρακολουθήσετε. Αν δεν εκτελέσετε καμία ενέργεια, η συσκευή σας δεν θα είναι προστατευμένη.

Ανάλογα με τη συσκευή σας, εκτελέστε μία από τις ακόλουθες ενέργειες:

Αν ολοκληρώσατε αυτά τα βήματα έως την 30η Απριλίου, το μόνο στοιχείο που δεν περιλαμβάνεται στο ιστορικό της δραστηριότητάς σας είναι οι αναφορές χρόνου. Αν ολοκληρώσετε αυτά τα βήματα μετά την 30η Απριλίου 2016 όμως, ενδέχεται να χάσετε το σύνολο του ιστορικού της δραστηριότητάς σας.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v117387052_EndUserProfile_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Android, iOS, Windows
Τελευταία τροποποίηση: 06/04/2018