Εμφανίζεται το μήνυμα: «Η υπογραφή αυτού του προγράμματος είναι κατεστραμμένη...» κατά την εκτέλεση λήψεων με χρήση του Intelligent Updater

Αυτό το σφάλμα προκύπτει κατά τη λήψη ενημέρωσης με χρήση του Intelligent Updater στο Microsoft Internet Explorer ή το Microsoft Edge.

Στις 12 Ιανουαρίου 2016, η χρήση κατακερματισμού SHA-1 για πιστοποιητικά υποβαθμίστηκε, μέσω ενός συμβουλευτικού μηνύματος ασφαλείας της Microsoft. Αυτή η ενέργεια επηρεάζει όλες τις λήψεις αρχείων με υπογραφή με σήμανση χρόνου από την 1η Ιανουαρίου 2016 και αργότερα, τα οποία δεν διαθέτουν κατακερματισμό SHA-2 (SHA-2 256) ή καλύτερο.

Η Symantec έχει επίγνωση αυτής της ενημέρωσης και εργάζεται για την εύρεση λύσης. Η λήψη του Intelligent Updater εξακολουθεί να είναι ασφαλής, υπό την προϋπόθεση ότι ο σύνδεσμος λήψης προέρχεται από την τοποθεσία Web της Symantec.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;

DOCID: v116879578_EndUserProfile_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 07/03/2016