Μήνυμα: «Προέκυψε σφάλμα ενημέρωσης» σε υπολογιστή Mac

Αυτό το σφάλμα ίσως οφείλεται σε προσωρινό πρόβλημα των διακομιστών του LiveUpdate. Σας διαβεβαιώνουμε ότι αυτό το πρόβλημα θα επιδιορθωθεί γρήγορα. Περιμένετε 24 ώρες και έπειτα επανεκτελέστε το LiveUpdate.

Αν το πρόβλημα επιμείνει, εκτελέστε μη αυτόματη λήψη και εγκατάσταση των ορισμών ιών και έπειτα εκτελέστε το LiveUpdate στο προϊόν Norton.

ΒΗΜΑ 1

Ενημέρωση των ορισμών ιών

  1. Εκτελέστε μη αυτόματη λήψη των ορισμών ιών για το προϊόν Norton που διαθέτετε.

    Το αρχείο nis6avdefinitions.pkg αποθηκεύεται αυτόματα στο φάκελο Λήψεις.

  2. Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο του οποίου εκτελέσατε λήψη.

  3. Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης για να εγκαταστήσετε τους ορισμούς ιών.

ΒΗΜΑ 2

Εκτέλεση του LiveUpdate

  1. Στη γραμμή μενού Apple, κάντε κλικ στην επιλογή Μετάβαση και έπειτα επιλέξτε το στοιχείο Εφαρμογές.

  2. Στο παράθυρο Εφαρμογές, κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο Norton Security.

  3. Στο κύριο παράθυρο του Norton Security, κάντε κλικ στο στοιχείο LiveUpdate.

    Εκτελέστε το LiveUpdate έως ότου να μην υπάρχουν άλλες διαθέσιμες ενημερώσεις για το προϊόν Norton.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v116465457_EndUserProfile_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Mac OS X
Τελευταία τροποποίηση: 20/03/2018