Το μήνυμα: «Δεν ήταν δυνατή η επαλήθευση του Norton Identity Safe για χρήση στο Firefox. Προχωρήστε με προσοχή»

Η πιο πρόσφατη έκδοση της Γραμμής εργαλείων του Norton είναι συμβατή με την έκδοση 49 του Mozilla Firefox και μεταγενέστερες.

Ενδέχεται να βλέπετε αυτό το μήνυμα διότι η Mozilla εργάζεται για την ενσωμάτωση απαιτούμενης υπογραφής και επαλήθευσης όλων των επεκτάσεων του Firefox. Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε την ενότητα Υπογραφές πρόσθετων στο Firefox.

Η πιο πρόσφατη έκδοση της επέκτασης της Γραμμής εργαλείων του Norton για το Mozilla Firefox έχει υπογραφεί και επαληθευτεί. Για λήψη της πιο πρόσφατης έκδοσης της Γραμμής εργαλείων του Norton, εκτελέστε το LiveUpdate.

Εκτέλεση του LiveUpdate

  1. Εκκινήστε το Norton.

  2. Στο κύριο παράθυρο, κάντε κλικ στην επιλογή Ασφάλεια και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή LiveUpdate.

  3. Μόλις ολοκληρωθεί το Norton LiveUpdate, κάντε κλικ στην επιλογή ΟΚ.

  4. Εκτελέστε το LiveUpdate μέχρι να εμφανιστεί το μήνυμα «Το προϊόν Norton διαθέτει τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις προστασίας».

  5. Κλείστε όλα τα προγράμματα και επανεκκινήστε τον υπολογιστή.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v113946319_EndUserProfile_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 04/09/2017