Μήνυμα: «Δεν είναι δυνατή η σύνδεση στο διακομιστή Norton»

Για να ελέγξετε αν το πρόβλημα που αντιμετωπίζετε σχετίζεται με γνωστό πρόβλημα συστήματος ή διακοπή, επισκεφθείτε τη σελίδα Κατάσταση υπηρεσιών Norton.

Εμφανίζεται το μήνυμα: «Προέκυψε μη αναμενόμενο σφάλμα προγράμματος περιήγησης» ή «Δεν είναι δυνατή η σύνδεση στο διακομιστή Norton» κατά την ενεργοποίηση του προϊόντος Norton. Για να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα, ορίστε ένα προεπιλεγμένο πρόγραμμα περιήγησης Web στον υπολογιστή Windows 10. Σε άλλες παλαιότερες εκδόσεις των Windows, αλλάξτε το προεπιλεγμένο πρόγραμμα περιήγησης Web.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;

DOCID: v113839121_EndUserProfile_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 25/07/2017