Πρόληψη προγραμμάτων εκμετάλλευσης ευπαθειών

Η λειτουργία Πρόληψη προγραμμάτων εκμετάλλευσης ευπαθειών στο προϊόν Norton προστατεύει τις εφαρμογές και τα αρχεία που είναι πιθανό να δεχθούν επιθέσεις προγραμμάτων εκμετάλλευσης ευπαθειών. Στις βασικές λειτουργίες της Πρόληψης προγραμμάτων εκμετάλλευσης ευπαθειών περιλαμβάνονται:

  • Παροχή προστασίας από επιθέσεις zero-day

  • Αποτροπή εκμετάλλευσης του υπολογιστή σας από εισβολείς

Τι είναι μια επίθεση προγράμματος εκμετάλλευσης ευπαθειών;

Τα προγράμματα εκμετάλλευσης ευπαθειών είναι μια τεχνική που χρησιμοποιούν οι εισβολείς για την εκμετάλλευση των ευπαθειών ενός προγράμματος που χρησιμοποιείτε, με σκοπό την εκτέλεση κακόβουλων ενεργειών στον υπολογιστή σας.

Τύποι προγραμμάτων εκμετάλλευσης ευπαθειών:

  • Πρόγραμμα απομακρυσμένης εκμετάλλευσης ευπαθειών - Αυτό το πρόγραμμα εκτελείται στο δίκτυο και μπορεί να εκμεταλλευτεί τις ευπάθειες χωρίς να απαιτείται πρότερη πρόσβαση στον υπολογιστή σας.

  • Πρόγραμμα τοπικής εκμετάλλευσης - Αυτό το πρόγραμμα απαιτεί πρότερη πρόσβαση για να εκμεταλλευτεί τις ευπάθειες του υπολογιστή σας. Συνήθως περιλαμβάνει την αύξηση των δικαιωμάτων χρήστη λογαριασμού για τους εισβολείς.

Μια επίθεση προγράμματος εκμετάλλευσης ευπαθειών ενδέχεται να:

  • Επιβραδύνει τον υπολογιστή σας.

  • Προκαλέσει αναπάντεχη αποτυχία εφαρμογών.

  • Εκθέσει τα προσωπικά δεδομένα και τις εμπιστευτικές πληροφορίες σας σε εισβολείς.

Συνιστάται να διατηρείτε τις εφαρμογές σας ενημερωμένες, προκειμένου να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος γνωστών επιθέσεων προγραμμάτων εκμετάλλευσης ευπαθειών.

Πώς μπορώ να διασφαλίσω ότι θα αποκλείονται οι κακόβουλες εφαρμογές;

Το Norton σάς ειδοποιεί όταν εκτελείται ένα πρόγραμμα ή ανοίγετε ένα αρχείο που είναι πιθανό να δεχθεί επιθέσεις προγραμμάτων εκμετάλλευσης ευπαθειών. Το παράθυρο ειδοποίησης εμφανίζει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την υπογραφή επίθεσης που αποκλείστηκε.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;

DOCID: v113665013_ns_retail_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 31/08/2017