Ορίστε το Norton για να σας προστατεύσει από τα προγράμματα εκμετάλλευσης ευπαθειών, τους εισβολείς και τις επιθέσεις μηδενικής ημέρας

Τα προγράμματα εκμετάλλευσης ευπαθειών είναι μια τεχνική που χρησιμοποιούν οι εισβολείς για την εκμετάλλευση των ευπαθειών ενός προγράμματος, με σκοπό την εκτέλεση κακόβουλων ενεργειών στον υπολογιστή σας. Εκτός από την επιβράδυνση του υπολογιστή σας ή την πρόκληση αποτυχίας των προγραμμάτων, αυτά τα προγράμματα εκμετάλλευσης ευπαθειών μπορούν να εκθέσουν τα προσωπικά σας δεδομένα και τις εμπιστευτικές πληροφορίες στους εισβολείς.

Η λειτουργία Πρόληψης προγραμμάτων εκμετάλλευσης ευπαθειών στο προϊόν σας Norton προστατεύει τις εφαρμογές και τα αρχεία που είναι πιθανό να δεχθούν επιθέσεις προγραμμάτων εκμετάλλευσης ευπαθειών. Η δυνατότητα ΠNorton ρόληψης προγραμμάτων εκμετάλλευσης ευπαθειών Norton είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή και αποκλείει επιθέσεις σε ευπαθή προγράμματα κλείνοντας αυτά τα προγράμματα. Το Norton στέλνει Ειδοποίηση αποκλεισμένης επίθεσης όταν τερματίζει κάποιο πρόγραμμα και παρέχει συνδέσμους για πληροφορίες σχετικά με την επίθεση.

Σχετικές λύσεις

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v113665013_ns_retail_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 13/03/2018