Προβολή του εναπομένοντος χρόνου χρήσης της συσκευής

Το παιδί μπορεί να προβάλει το συνολικό επιτρεπόμενο χρόνο χρήσης της συσκευής και τον εναπομένοντα χρόνο χρήσης της. Το Norton Family ειδοποιεί το παιδί 15 λεπτά πριν από τη λήξη της επιτρεπόμενης χρονικής περιόδου. Παρέχει αντίστροφη μέτρηση ενός λεπτού όταν το παιδί πλησιάζει τη χρονική περίοδο περιορισμού.

Όταν το παιδί υπερβεί το επιτρεπόμενο χρονικό διάστημα χρήσης της συσκευής, το Norton Family αποκλείει ή επιτρέπει τη χρήση της συσκευής για το παιδί, ανάλογα με τον κανόνα του σπιτιού που έχετε ορίσει.

Σχετικές πληροφορίες

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v110242968_nortonfamily_help_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows, Android, iOS
Τελευταία τροποποίηση: 25/01/2018