Προβολή του εναπομένοντος χρόνου χρήσης της συσκευής

Το παιδί μπορεί να προβάλει το συνολικό επιτρεπόμενο χρόνο χρήσης της συσκευής και τον εναπομένοντα χρόνο χρήσης της. Το Norton Family ειδοποιεί το παιδί 15 λεπτά πριν από τη λήξη της επιτρεπόμενης χρονικής περιόδου. Παρέχει αντίστροφη μέτρηση ενός λεπτού όταν το παιδί πλησιάζει τη χρονική περίοδο περιορισμού.

Όταν το παιδί υπερβεί το επιτρεπόμενο χρονικό διάστημα χρήσης της συσκευής, το Norton Family αποκλείει ή επιτρέπει τη χρήση της συσκευής για το παιδί, ανάλογα με τον κανόνα του σπιτιού που έχετε ορίσει.

Σχετικές πληροφορίες

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;

DOCID: v110242968_nortonfamily_help_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows, Android, iOS
Τελευταία τροποποίηση: 25/01/2018