Έλαβα ειδοποίηση σχετικά με μια αλλαγή στο λογαριασμό Norton, την οποία δεν ενέκρινα

Για λόγους πληροφόρησης και ασφαλείας, θα αποστέλλεται ένα email στη διεύθυνση email που έχετε καταχωρίσει όταν πραγματοποιούνται αλλαγές στο λογαριασμό Norton. Αν η διεύθυνση email αλλάξει, θα αποστέλλεται ειδοποίηση στην παλαιά και τη νέα διεύθυνση email. Το email θα αποστέλλεται από τη διεύθυνση norton@symantec.com.

Τι πρέπει να κάνω αν δεν ζήτησα την αλλαγή;

  • Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το λόγο αποστολής κάθε ειδοποίησης επεκτείνοντας τις παρακάτω ενότητες. Σε περίπτωση που η αλλαγή δεν ζητήθηκε από εσάς ή οποιοδήποτε άτομο στο οποίο έχετε παράσχει πρόσβαση στο λογαριασμό σας, εκτελέστε τις ακόλουθες ενέργειες:

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;

DOCID: v110091489_EndUserProfile_el_el
Τελευταία τροποποίηση: 21/04/2017