Έλαβα ειδοποίηση σχετικά με μια αλλαγή στο λογαριασμό Norton, η οποία δεν έχει εγκριθεί

Για λόγους πληροφόρησης και ασφαλείας, θα αποστέλλεται ένα email στη διεύθυνση email που έχετε καταχωρίσει όταν πραγματοποιούνται αλλαγές στο λογαριασμό Norton. Αν η διεύθυνση email αλλάξει, θα αποστέλλεται ειδοποίηση στην παλαιά και τη νέα διεύθυνση email. Το email θα αποστέλλεται από τη διεύθυνση norton@symantec.com.

Τι πρέπει να κάνω αν δεν ζήτησα την αλλαγή;

  • Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το λόγο αποστολής κάθε ειδοποίησης επεκτείνοντας τις παρακάτω ενότητες. Σε περίπτωση που η αλλαγή δεν ζητήθηκε από εσάς ή οποιοδήποτε άτομο στο οποίο έχετε παράσχει πρόσβαση στο λογαριασμό σας, εκτελέστε τις ακόλουθες ενέργειες:

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;

DOCID: v110091489_EndUserProfile_el_el
Τελευταία τροποποίηση: 05/09/2017