Πληροφορίες για το Norton AntiSpam

Το Norton AntiSpam σας επιτρέπει να κατηγοριοποιείτε τα email που λαμβάνετε στο πρόγραμμα email σε spam και αυθεντικά email. Φιλτράρει τα αυθεντικά email στο φάκελο εισερχομένων και τα spam email στο φάκελο Ανεπιθύμητων email ή στο φάκελο Norton AntiSpam.

Το Norton AntiSpam χρησιμοποιεί την επαγγελματικής ποιότητας τεχνολογία φιλτραρίσματος spam της Symantec για να διαχωρίσει τα ανεπιθύμητα μηνύματα από τα αυθεντικά. Το Norton AntiSpam χρησιμοποιεί μηχανισμό λειτουργίας φίλτρου σε πραγματικό χρόνο και φιλτράρει email χρησιμοποιώντας διάφορα τοπικά φίλτρα σε διαφορετικά επίπεδα. Τα τοπικά φίλτρα κατατάσσουν τα email σε spam ή αυθεντικά. Αν τα τοπικά φίλτρα κατατάξουν ένα email ως αυθεντικό, το Norton AntiSpam συλλέγει πληροφορίες όπως υπογραφές και τιμές κατακερματισμού URL του μηνύματος. Έπειτα, το Norton AntiSpam αποστέλλει αυτές τις πληροφορίες στο διακομιστή της Symantec στο Web για περαιτέρω ανάλυση.

Όταν ένα email κατατάσσεται ως spam, το Norton AntiSpam αλλάζει το θέμα του και το αποστέλλει στο πρόγραμμα-πελάτη email. Το πρόγραμμα-πελάτης email αναγνωρίζει την αλλαγή στο θέμα του μηνύματος και το μετακινεί στο φάκελο spam ή στο φάκελο Norton AntiSpam.

Τα τοπικά φίλτρα του Norton AntiSpam χρησιμοποιούν τις τεχνικές λίστας επιτρεπόμενων και λίστας αποκλεισμού και την πρωτοποριακή τεχνολογία φιλτραρίσματος για να χαρακτηρίσουν τα email ως αυθεντικά ή spam. Το Norton AntiSpam απαιτεί την εκτέλεση ενημερώσεων ορισμών antispam ανά τακτά διαστήματα μέσω της λειτουργίας LiveUpdate, ώστε αυτά τα φίλτρα να λειτουργούν αποτελεσματικά. Αυτές οι ενημερώσεις περιέχουν πληροφορίες υπογραφής για spam και αυθεντικά email. Οι ενημερώσεις περιέχουν επίσης οποιονδήποτε νέα κανόνα δημιουργεί η Symantec για να φιλτράρει spam email.

Το Norton AntiSpam χρησιμοποιεί προκαθορισμένους κανόνες αλληλογραφίας και τη Λίστα επιτρεπόμενων και τη Λίστα αποκλεισμένων, οι οποίες καθορίζονται από το χρήστη, με σκοπό την επιτάχυνση του ελέγχου email. Αποδέχεται email από τη λίστα επιτρεπόμενων αποστολέων email και αποκλείει email από τη λίστα αποκλεισμένων αποστολέων email.

Επίσης, το Norton AntiSpam εισαγάγει αυτόματα τις λίστες διευθύνσεων από υποστηριζόμενα προγράμματα email κατά την πρώτη ενοποίηση. Σας βοηθάει να διατηρήσετε τη λίστα επιτρεπόμενων και αποκλεισμένων αποστολέων email συγχρονισμένη με τους τρέχοντες καταλόγους διευθύνσεών σας. Όταν το Norton AntiSpam εισαγάγει τις διευθύνσεις από το βιβλίο διευθύνσεων του Outlook ή των Windows, εισαγάγει επίσης και τις διευθύνσεις που υπάρχουν στις λίστες επιτρεπόμενων και αποκλεισμένων αποστολέων.

Η απενεργοποίηση του Norton AntiSpam αυξάνει την έκθεσή σας σε πιθανή λήψη αυτόκλητων email. Να βεβαιώνεστε πάντα ότι το Norton AntiSpam είναι ενεργοποιημένο. Προφυλάσσει το πρόγραμμα-πελάτη email από ανεπιθύμητο ηλεκτρονικό περιεχόμενο.

Μπορείτε να εξετάσετε τα στατιστικά στοιχεία antispam στην κατηγορία AntiSpam, στο παράθυρο Ιστορικό ασφαλείας.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v1083880_ns_retail_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 07/01/2016