Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του φίλτρου spam

Λόγω της αυξημένης χρήσης μηνυμάτων email, ορισμένοι χρήστες λαμβάνουν μεγάλο αριθμό ανεπιθύμητων και αυτόκλητων εμπορικών μηνυμάτων, που είναι γνωστά ως spam. Τα μηνύματα spam δεν κάνουν απλά δύσκολη την αναγνώριση έγκυρων μηνυμάτων email, αλλά ορισμένα περιέχουν προσβλητικά μηνύματα και εικόνες.

Για να ελέγξετε αυτά τα μηνύματα spam, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το φίλτρο spam. Από προεπιλογή, η προστασία από spam παραμένει ενεργή. Αν, για οποιοδήποτε λόγο, θέλετε να την απενεργοποιήσετε, μπορείτε να την απενεργοποιήσετε από το ίδιο το πρόγραμμα.

Η απενεργοποίηση του Norton AntiSpam αυξάνει την έκθεσή σας σε πιθανή λήψη αυτόκλητων μηνυμάτων email.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του φίλτρου spam

  1. Στο κύριο παράθυρο του προϊόντος Norton, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις.

  2. Στο παράθυρο Ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή AntiSpam.

  3. Στην καρτέλα Φίλτρο, στη γραμμή AntiSpam, μετακινήστε το διακόπτη Ενερ./Απεν. στη θέση Απεν. ή Ενερ..

  4. Αν απενεργοποιήσετε το φίλτρο spam, εκτελέστε τις ακόλουθες ενέργειες:

    • Στο παράθυρο Αίτημα ασφαλείας, στην αναπτυσσόμενη λίστα Επιλογή διάρκειας, επιλέξτε τη διάρκεια για την οποία θέλετε να απενεργοποιήσετε το φίλτρο spam.

  5. Κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή.

  6. Κάντε κλικ στην επιλογή ΟΚ.

  7. Στο παράθυρο Ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Κλείσιμο.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v1083859_ns_retail_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 08/03/2018