Ενημέρωση της προστασίας σας

Για να διατηρήσετε την προστασία από εν δυνάμει απειλές, το προϊόν Norton χρειάζεται τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις προστασίας. Οι ενημερώσεις προστασίας είναι διαθέσιμες, εφόσον διαθέτετε ενεργή και έγκυρη συνδρομή στο προϊόν Norton. Αυτές οι ενημερώσεις περιέχουν τις πληροφορίες που επιτρέπουν στο προϊόν Norton να αναγνωρίζει την παρουσία συγκεκριμένου ιού ή απειλής ασφαλείας και να σας ειδοποιεί σχετικά με αυτήν. Μπορεί ακόμα να αναβαθμίσει το προϊόν προκειμένου να συμπεριλάβει μια νέα λειτουργία, καθώς επίσης και να βελτιώσει την απόδοση του προϊόντος.

Το προϊόν Norton εμφανίζει την πιο πρόσφατη ημερομηνία λήψης των ενημερώσεων προστασίας. Συνιστάται να διατηρείτε πάντα ενεργοποιημένη την επιλογή Αυτόματη ενημέρωση LiveUpdate. Με αυτόν τον τρόπο, όταν είστε συνδεδεμένοι στο Internet, το LiveUpdate λειτουργεί αθόρυβα ανά μία ώρα ελέγχοντας και λαμβάνοντας νέες ενημερώσεις προστασίας. Συνεπώς, το προϊόν Norton είναι ενημερωμένο από μόνο του. Αν δεν είστε συνδεδεμένοι στο Internet για μεγάλο χρονικό διάστημα ή αν έχετε απενεργοποιήσει την επιλογή Αυτόματη ενημέρωση LiveUpdate, πρέπει να εκτελείτε το LiveUpdate ανά τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να λαμβάνετε τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις προστασίας.

Αν το προϊόν σας λήξει, δεν έχετε τη δυνατότητα λήψης καμίας ενημέρωσης και όλες οι λειτουργίες ασφαλείας απενεργοποιούνται. Πρέπει να ανανεώσετε άμεσα τη συνδρομή σας για να παραμείνετε προστατευμένοι.

Έλεγχος της ημερομηνίας της τελευταίας ενημέρωσης προστασίας

  1. Στο κύριο παράθυρο του προϊόντος Norton, κάντε κλικ στην επιλογή Ασφάλεια.

  2. Στην ένδειξη κατάστασης ασφαλείας, ελέγξτε την ημερομηνία δίπλα στο στοιχείο Ενημερώσεις προστασίας.

  3. Αν η ημερομηνία είναι παλαιότερη από μία ή δύο ημέρες, εκτελέστε αμέσως το LiveUpdate.

Μη αυτόματη εκτέλεση του LiveUpdate

  1. Στο κύριο παράθυρο του προϊόντος Norton, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Ασφάλεια και έπειτα στην επιλογή LiveUpdate.

  2. Στο παράθυρο του Norton LiveUpdate, όταν το LiveUpdate ολοκληρωθεί επιτυχώς, κάντε κλικ στην επιλογή OK.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v1061821_ns_retail_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 21/03/2017