Απενεργοποίηση ή ενεργοποίηση του στοιχείου Αυτόματη ενημέρωση LiveUpdate

Μπορείτε να ορίσετε το LiveUpdate να ελέγχει αυτόματα για ενημερώσεις προστασίας ενεργοποιώντας την επιλογή Αυτόματη ενημέρωση LiveUpdate. Συνεπώς, το προϊόν Norton είναι ενημερωμένο από μόνο του. Αν απενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή, πρέπει να εκτελέσετε μη αυτόματα το LiveUpdate ανά τακτά διαστήματα για να λαμβάνετε τις ενημερώσεις προστασίας.

Μπορείτε να κάνετε τα εξής:

Αν είστε συνδεδεμένοι στο Internet, η Αυτόματη ενημέρωση LiveUpdate εκτελεί λήψη ενημερώσεων προστασίας κάθε ώρα. Αν έχετε ένα δρομολογητή Ψηφιακού δικτύου ενοποιημένων υπηρεσιών (ISDN), τον οποίο έχετε ρυθμίσει ώστε να συνδέεται αυτόματα στον πάροχο υπηρεσιών Internet (ISP), ενδέχεται να προκύπτουν χρεώσεις κάθε φορά. Αν δεν θέλετε αυτήν τη ρύθμιση, μπορείτε να απενεργοποιήσετε την αυτόματη σύνδεση του δρομολογητή ISDN ή να απενεργοποιήσετε την επιλογή Αυτόματη ενημέρωση LiveUpdate. Μπορείτε, επίσης, να προσδιορίσετε την ποσότητα του εύρους ζώνης που μπορεί να χρησιμοποιήσει το προϊόν Norton χρησιμοποιώντας την επιλογή Περιορισμός χρήσης δικτύου.

Διαμορφώστε τις παραμέτρους της επιλογής Αυτόματη ενημέρωση LiveUpdate από το στοιχείο Γρήγοροι έλεγχοι

 1. Στο κύριο παράθυρο του προϊόντος Norton, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις.

 2. Στο παράθυρο Ρυθμίσεις, στην ενότητα Γρήγοροι έλεγχοι, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για την απενεργοποίηση της Αυτόματης ενημέρωση LiveUpdate, καταργήστε την επιλογή του στοιχείου Αυτόματη ενημέρωση LiveUpdate, στην αναπτυσσόμενη λίστα Επιλογή διάρκειας, επιλέξτε για πόσο διάστημα θέλετε να παραμείνει απενεργοποιημένη η Αυτόματη ενημέρωση LiveUpdate και έπειτα στην επιλογή OK.

  • Για την ενεργοποίηση της Αυτόματης ενημέρωσης LiveUpdate, επιλέξτε το στοιχείο Αυτόματη ενημέρωση LiveUpdate.

Διαμορφώστε τις παραμέτρους του στοιχείου Αυτόματη ενημέρωση LiveUpdate από την επιλογή Ρυθμίσεις

 1. Στο κύριο παράθυρο του προϊόντος Norton, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις.

 2. Στο παράθυρο Ρυθμίσεις, στην ενότητα Λεπτομερείς ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Λογισμικό προστασίας από ιούς.

 3. Στο παράθυρο ρυθμίσεων της επιλογής Λογισμικό προστασίας από ιούς, κάντε κλικ στην καρτέλα Ενημερώσεις.

 4. Στη γραμμή Αυτόματη ενημέρωση LiveUpdate, μετακινήστε το διακόπτη Ενερ./Απεν. στη θέση Ενερ. ή Απεν..

 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή.

 6. Αν σας ζητηθεί, επιλέξτε τη διάρκεια για την οποία θέλετε να παραμείνει απενεργοποιημένη η λειτουργία LiveUpdate και κάντε κλικ στην επιλογή OK.

 7. Στο παράθυρο Ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Κλείσιμο.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;

DOCID: v1061736_ns_retail_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 21/03/2017