Τα σφάλματα: «Σφάλμα σάρωσης» και «Σε κίνδυνο» στο Norton για Mac

Η επίλυση αυτού του προβλήματος είναι συνήθως δυνατή μέσω επανεκκίνησης του υπολογιστή Mac. Κλείστε όλα τα προγράμματα και επανεκκινήστε τον υπολογιστή Mac.

Αν το πρόβλημα επιμείνει, εκτελέστε το LiveUpdate για να ενημερώσετε τους ορισμούς ιών.

ΒΗΜΑ 1

Εκτέλεση του LiveUpdate

  1. Στη γραμμή μενού Apple, κάντε κλικ στην επιλογή Μετάβαση και έπειτα επιλέξτε το στοιχείο Εφαρμογές.

  2. Στο παράθυρο Εφαρμογές, κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο Norton Security.

  3. Στο κύριο παράθυρο του Norton Security, κάντε κλικ στο στοιχείο LiveUpdate.

    Εκτελέστε το LiveUpdate έως ότου να μην υπάρχουν άλλες διαθέσιμες ενημερώσεις για το προϊόν Norton.

ΒΗΜΑ 2

Ενημέρωση των ορισμών ιών

  1. Εκτελέστε μη αυτόματη λήψη των ορισμών ιών για το προϊόν Norton που διαθέτετε.

    Το αρχείο nis6avdefinitions.pkg αποθηκεύεται αυτόματα στο φάκελο Λήψεις.

  2. Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο του οποίου εκτελέσατε λήψη.

  3. Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης για να εγκαταστήσετε τους ορισμούς ιών.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;

DOCID: v105297195_EndUserProfile_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Mac OS X
Τελευταία τροποποίηση: 03/07/2017