Εμφανίζεται το μήνυμα: «Αποτυχία δημιουργίας αντιγράφων. Δοκιμάστε ξανά αργότερα ή ελέγξτε αν ο χώρος αποθήκευσης δεν επαρκεί» κατά τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των επαφών μου στο Norton Mobile Security

Αυτό το πρόβλημα ενδέχεται να είναι προσωρινό και να οφείλεται σε εργασίες συντήρησης των διακομιστών μας. Εκτελέστε τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των επαφών μετά από μερικές ώρες.

Αν το πρόβλημα επιμείνει, διαγράψτε ορισμένα παλαιότερα αντίγραφα ασφαλείας από την τοποθεσία Web του Norton Mobile Security για να ελευθερώσετε χώρο για τα νέα αντίγραφα ασφαλείας.

Διαγραφή παλαιότερων αντιγράφων ασφαλείας επαφών

 1. Συνδεθείτε στο Norton.

 2. Από τη λίστα συσκευών, επιλέξτε την κινητή συσκευή για την οποία επιθυμείτε να διαγράψετε τα παλαιά αντίγραφα ασφαλείας επαφών.

 3. Επιλέξτε το στοιχείο Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας.

 4. Τα αντίγραφα ασφαλείας των επαφών για τη συσκευή εμφανίζονται στην ενότητα Αντίγραφα ασφαλείας. Επιλέξτε ένα παλαιότερο αντίγραφο ασφαλείας και κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή.

  Βεβαιωθείτε ότι δεν χρειάζεστε πλέον το αντίγραφο ασφαλείας και ότι μπορείτε να το διαγράψετε με ασφάλεια.

 5. Κάντε κλικ στο εικονίδιο του κάδου απορριμμάτων κάτω από το αντίγραφο ασφαλείας που επιλέξατε για να το διαγράψετε.

 6. Κάντε κλικ στην επιλογή OK για επιβεβαίωση.

 7. Επαναλάβετε τις γραμμές 4 και 5 για να διαγράψετε περισσότερα αντίγραφα ασφαλείας που δεν χρειάζεστε πλέον.

  Μετά τη διαγραφή των παλαιών αντιγράφων ασφαλείας, μπορείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των επαφών σας από την κινητή συσκευή σας.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v105292228_EndUserProfile_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Android, iOS
Τελευταία τροποποίηση: 10/10/2017