Διαχείριση σημειώσεων

Το Identity Safe αποθηκεύει και διαχειρίζεται τις ευαίσθητες πληροφορίες σας. Οι επιλογή Σημειώσεις στο Identity Safe αποθηκεύει τα σημεία ή τις υποδείξεις στα οποία θέλετε να ανατρέξετε αργότερα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις σημειώσεις για να αποθηκεύσετε πληροφορίες, όπως σημεία συνάντησης, καθημερινές εργασίες, ακόμα και τα ρητά που σας αρέσουν.

Μπορείτε επίσης να προβάλλετε, να επεξεργαστείτε και να διαγράψετε τις σημειώσεις που έχετε αποθηκεύσει.

Δημιουργία σημείωσης

 1. Στο κύριο παράθυρο του προϊόντος Norton, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Ταυτότητα και έπειτα κλικ στην επιλογή Identity Safe.

 2. Κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο μενού στο πάνω μέρος του παραθύρου και επιλέξτε Νέες σημειώσεις.

 3. Στο παράθυρο ΝΕΑ ΣΗΜΕΙΩΣΗ στο πλαίσιο Τίτλος, πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη σημείωση.

 4. Στο πλαίσιο Ετικέτες, πληκτρολογήστε την κατηγορία της σημείωσης, όπως "Σπίτι", "Προσωπικό" και "Επίσημο".

 5. Στο πλαίσιο Κείμενο, πληκτρολογήστε τα δεδομένα αναφοράς.

 6. Επιλέξτε το στοιχείο Απαίτηση κωδικού πρόσβασης θυρίδας αποθήκευσης, για να ζητείται ο κωδικός πρόσβασης θυρίδας αποθήκευσης πριν από την επεξεργασία της σημείωσης.

 7. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

Επεξεργασία σημείωσης

 1. Στο κύριο παράθυρο του προϊόντος Norton, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Ταυτότητα και έπειτα κλικ στην επιλογή Identity Safe.

 2. Στο αριστερό παράθυρο, κάντε κλικ στην επιλογή Σημειώσεις.

 3. Στο παράθυρο Σημειώσεις, κάντε κλικ στη σημείωση που θέλετε να επεξεργαστείτε.

  Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή Ταξινόμηση κατά που είναι διαθέσιμη στο πάνω μέρος του πλαισίου Σημειώσεις για το γρηγορότερο εντοπισμό μιας σημείωσης. Μπορείτε επίσης να αναζητήσετε απευθείας μια σημείωση στο πλαίσιο Αναζήτηση στη θυρίδα αποθήκευσης.

  Πρέπει να επικυρώσετε τον κωδικό πρόσβασης θυρίδας αποθήκευσης για να επεξεργαστείτε τη σημείωση, αν ορίσατε την επιλογή Απαίτηση κωδικού πρόσβασης θυρίδας αποθήκευσης κατά τη δημιουργία της σημείωσης.

 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία.

 5. Τροποποίηση των απαιτούμενων πεδίων που θέλετε να αλλάξετε.

 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

Διαγραφή σημείωσης

 1. Στο κύριο παράθυρο του προϊόντος Norton, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Ταυτότητα και έπειτα κλικ στην επιλογή Identity Safe.

 2. Στο αριστερό παράθυρο, κάντε κλικ στην επιλογή Σημειώσεις.

 3. Στο παράθυρο Σημειώσεις, κάντε κλικ στη σημείωση που θέλετε να διαγράψετε.

  Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή Ταξινόμηση κατά που είναι διαθέσιμη στο πάνω μέρος του πλαισίου Σημειώσεις για το γρηγορότερο εντοπισμό μιας σημείωσης. Μπορείτε επίσης να αναζητήσετε απευθείας μια σημείωση στο πλαίσιο Αναζήτηση στη θυρίδα αποθήκευσης.

  Πρέπει να επικυρώσετε τον κωδικό πρόσβασης θυρίδας αποθήκευσης για να διαγράψετε τη σημείωση, αν ορίσατε την επιλογή Απαίτηση κωδικού πρόσβασης θυρίδας αποθήκευσης κατά τη δημιουργία της σημείωσης.

 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή.

 5. Στο πλαίσιο διαλόγου Προειδοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή Ναι.

Βίντεο: Πώς μπορώ να διαχειριστώ τη θυρίδα αποθήκευσης του Identity Safe

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v10308775_ns_retail_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 03/02/2017