Αλλαγή της σειράς των κανόνων τείχους προστασίας

Η επεξεργασία κάθε λίστας κανόνων τείχους προστασίας εκτελείται από επάνω προς τα κάτω. Μπορείτε να προσαρμόσετε τον τρόπο επεξεργασίας των κανόνων τείχους προστασίας, αλλάζοντας τη σειρά τους.

Μην αλλάξετε τη σειρά των προεπιλεγμένων κανόνων κίνησης, εκτός εάν είστε προχωρημένος χρήστης. Η αλλαγή της σειράς των προεπιλεγμένων κανόνων κίνησης μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία του τείχους προστασίας και να μειώσει την ασφάλεια του υπολογιστή.

Αλλαγή της σειράς των Κανόνων κίνησης

 1. Στο κύριο παράθυρο του Norton, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις.

 2. Στο παράθυρο Ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Τείχος προστασίας.

 3. Στην καρτέλα Κανόνες κίνησης, επιλέξτε τον κανόνα που θέλετε να μετακινήσετε.

 4. Εκτελέστε μία από τις ακόλουθες ενέργειες:

  • Για να μετακινήσετε αυτόν τον κανόνα πριν από τον κανόνα που βρίσκεται επάνω από αυτόν, κάντε κλικ στην επιλογή Μετακίνηση προς τα πάνω.

  • Για να μετακινήσετε αυτόν τον κανόνα μετά τον κανόνα κάτω από αυτόν, Κάντε κλικ στην επιλογή Μετακίνηση προς τα κάτω.

 5. Όταν ολοκληρώσετε τη μετακίνηση των κανόνων, κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή.

Αλλαγή της σειράς των Κανόνων προγραμμάτων

 1. Στο κύριο παράθυρο του Norton, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις.

 2. Στο παράθυρο Ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Τείχος προστασίας.

 3. Στην καρτέλα Έλεγχος προγραμμάτων, επιλέξτε το πρόγραμμα που περιέχει τον κανόνα που θέλετε να μετακινήσετε.

 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Τροποποίηση.

 5. Στο παράθυρο Κανόνες, επιλέξτε τον κανόνα που θέλετε να μετακινήσετε.

 6. Εκτελέστε μία από τις ακόλουθες ενέργειες:

  • Για να μετακινήσετε αυτόν τον κανόνα πριν από τον κανόνα που βρίσκεται επάνω από αυτόν, κάντε κλικ στην επιλογή Μετακίνηση προς τα πάνω.

  • Για να μετακινήσετε αυτόν τον κανόνα μετά τον κανόνα κάτω από αυτόν, Κάντε κλικ στην επιλογή Μετακίνηση προς τα κάτω.

 7. Όταν ολοκληρώσετε τη μετακίνηση των κανόνων, κάντε κλικ στην επιλογή OK.

 8. Στο παράθυρο Ρυθμίσεις τείχους προστασίας, κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v1028236_ns_retail_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 08/03/2018