Τροποποίηση κανόνων κίνησης και κανόνων προγραμμάτων

Μπορείτε να αλλάξετε έναν υπάρχοντα κανόνα τείχους προστασίας, εάν δεν λειτουργεί όπως θέλετε. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή Τροποποίηση για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ενός υπάρχοντος κανόνα τείχους προστασίας. Όταν αλλάζετε έναν κανόνα, το τείχος προστασίας χρησιμοποιεί τα νέα κριτήρια του τροποποιημένου κανόνα για να ελέγξει την κίνηση δικτύου.

Δεν μπορείτε να τροποποιήσετε κάποιους από τους προεπιλεγμένους κανόνες που προορίζονται μόνο για ανάγνωση. Ωστόσο, μπορείτε να προβάλλετε τις ρυθμίσεις αυτών των κανόνων χρησιμοποιώντας την επιλογή Προβολή.

Τροποποίηση κανόνα κίνησης

 1. Στο κύριο παράθυρο του Norton, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις.

 2. Στο παράθυρο Ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Τείχος προστασίας.

 3. Στην καρτέλα Κανόνες κίνησης, επιλέξτε τον κανόνα που θέλετε να αλλάξετε.

 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Τροποποίηση.

 5. Στο παράθυρο Τροποποίηση κανόνα, κάντε τις απαραίτητες αλλαγές για να αλλάξετε κάποιο μέρος του κανόνα.

 6. Όταν ολοκληρώσετε την αλλαγή του κανόνα, κάντε κλικ στην επιλογή OK.

Τροποποίηση κανόνα προγράμματος

 1. Στο κύριο παράθυρο του Norton, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις.

 2. Στο παράθυρο Ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Τείχος προστασίας.

 3. Στην καρτέλα Έλεγχος προγραμμάτων, επιλέξτε το πρόγραμμα που θέλετε να αλλάξετε.

 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Τροποποίηση.

  Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την αναπτυσσόμενη λίστα Πρόσβαση δίπλα στο πρόγραμμα για να τροποποιήσετε το επίπεδο πρόσβασης για αυτό. Αντιστοίχως, το "Έξυπνο" τείχος προστασίας τροποποιεί ή δημιουργεί τον αντίστοιχο κανόνα για το πρόγραμμα.

 5. Στο παράθυρο Κανόνες, επιλέξτε τον κανόνα που θέλετε να αλλάξετε.

 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Τροποποίηση.

 7. Στο παράθυρο Τροποποίηση κανόνα, κάντε τις απαραίτητες αλλαγές για να τροποποιήσετε ή να αλλάξετε κάποιο μέρος του κανόνα.

 8. Όταν ολοκληρώσετε την αλλαγή του κανόνα, κάντε κλικ στην επιλογή OK.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v1028220_ns_retail_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 08/03/2018