Χρήση του Οδηγού προσθήκης κανόνων

Ο Οδηγός προσθήκης κανόνων σάς καθοδηγεί στα απαραίτητα βήματα για τη δημιουργία κανόνων τείχους προστασίας.

Χρήση του Οδηγού προσθήκης κανόνων

 1. Ανοίξτε τον Οδηγό προσθήκης κανόνων δημιουργώντας έναν κανόνα κίνησης ή έναν κανόνα προγραμμάτων.

 2. Στο πρώτο παράθυρο του Οδηγού προσθήκης κανόνων, επιλέξτε την ενέργεια που θέλετε για αυτόν τον κανόνα. Οι επιλογές σας είναι:

  Αποδοχή

  Επιτρέπει την επικοινωνία αυτού του τύπου.

  Για παράδειγμα, θεωρήστε ότι υπάρχει ένας κανόνας κίνησης με τα ακόλουθα κριτήρια: όλες οι εισερχόμενες συνδέσεις στη διεύθυνση Internet 192.168.1.1 μέσω της θύρας 8080. Όταν επιλέγετε Αποδοχή, το "Έξυπνο" τείχος προστασίας επιτρέπει όλες τις συνδέσεις που ικανοποιούν τα κριτήρια αυτού του Κανόνα κίνησης.

  Αποκλεισμός

  Εμποδίζει την επικοινωνία αυτού του τύπου.

  Για παράδειγμα, θεωρήστε ότι υπάρχει ένας κανόνας κίνησης με τα ακόλουθα κριτήρια: όλες οι εισερχόμενες συνδέσεις στη διεύθυνση Internet 192.168.1.1 μέσω της θύρας 8080. Όταν επιλέγετε Αποκλεισμός, το "Έξυπνο" τείχος προστασίας αποκλείει όλες τις συνδέσεις που ικανοποιούν τα κριτήρια αυτού του Κανόνα κίνησης.

  Παρακολούθηση

  Μπορείτε να ενημερώνετε την κατηγορία Τείχος προστασίας - Δραστηριότητες στο αρχείο καταγραφής συμβάντων κάθε φορά που υπάρχει επικοινωνία αυτού του τύπου. Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να παρακολουθείτε πόσο συχνά χρησιμοποιείται αυτός ο κανόνας τείχους προστασίας. Το Norton σάς ειδοποιεί κάθε φορά που διέρχεται κίνηση από τον υπολογιστή σας, η οποία πληροί τα κριτήρια του κανόνα παρακολούθησης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους συνδέσμους σε αυτές τις ειδοποιήσεις για να προβάλλετε τα αρχεία καταγραφής. Μπορείτε να προβάλετε το αρχείο καταγραφής συμβάντων στην κατηγορία Τείχος προστασίας - Δραστηριότητες, στο παράθυρο Ιστορικό ασφαλείας.

  Ο κανόνας παρακολούθησης δημιουργεί αρχεία καταγραφής μόνο για τα συμβάντα κίνησης στο παράθυρο Ιστορικό ασφαλείας. Θα πρέπει να δημιουργήσετε έναν ακόμα κανόνα αποδοχής ή αποκλεισμού για τη διαχείριση της κίνησης δικτύου.

  Μπορείτε να παρακολουθήσετε και να επιτρέψετε ή να αποκλείσετε την κίνηση ενεργοποιώντας την επιλογή Δημιουργία καταχώρισης αρχείου καταγραφής ιστορικού ασφάλειας στον Οδηγό προσθήκης κανόνων ή στον Οδηγό τροποποίησης κανόνων.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 4. Επιλέξτε τον τύπο σύνδεσης για τον κανόνα. Οι επιλογές σας είναι:

  Συνδέσεις σε άλλους υπολογιστές

  Ο κανόνας ισχύει για εξερχόμενες συνδέσεις από τον υπολογιστή σας σε άλλο υπολογιστή.

  Συνδέσεις από άλλους υπολογιστές

  Ο κανόνας ισχύει για εισερχόμενες συνδέσεις από άλλο υπολογιστή στον υπολογιστή σας.

  Συνδέσεις προς και από άλλους υπολογιστές

  Ο κανόνας ισχύει για εισερχόμενες και εξερχόμενες συνδέσεις.

 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Επόμενο και, στη συνέχεια, επιλέξτε τους υπολογιστές για τους οποίους ισχύει ο κανόνας. Οι επιλογές σας είναι:

  Οποιοσδήποτε υπολογιστής

  Ο κανόνας ισχύει για όλους τους υπολογιστές.

  Οποιοσδήποτε υπολογιστής στο τοπικό δευτερεύον δίκτυο

  Αυτός ο κανόνας ισχύει μόνο για υπολογιστές στο τοπικό δευτερεύον δίκτυο.

  Ένα δίκτυο οργάνωσης χωρίζεται σε υποδίκτυα για να διευκολύνονται οι επικοινωνίες στο Internet. Ένα υποδίκτυο αντιπροσωπεύει όλους τους υπολογιστές στο ίδιο LAN.

  Μόνο οι υπολογιστές και οι τοποθεσίες που αναφέρονται παρακάτω

  Ο κανόνας ισχύει μόνο για υπολογιστές, τοποθεσίες ή τομείς που καθορίζετε.

  Μπορείτε να καθορίσετε τα ονόματα και τις διευθύνσεις για τους υπολογιστές για τους οποίους ισχύει ο κανόνας. Οι λεπτομέρειες των καθορισμένων υπολογιστών εμφανίζονται στη λίστα. Μπορείτε επίσης να καταργήσετε υπολογιστές από τη λίστα.

  Όταν ενεργοποιείτε αυτήν την επιλογή, η επιλογή Προσθήκη γίνεται διαθέσιμη. Όταν κάνετε κλικ στην επιλογή Προσθήκη, το Norton εμφανίζει το πλαίσιο διαλόγου Δίκτυο στο οποίο μπορείτε να καθορίσετε μεμονωμένους υπολογιστές, μια σειρά υπολογιστών ή όλους τους υπολογιστές σε ένα υποδίκτυο ή δίκτυο.

  Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή Προσθήκη ή Κατάργηση για να προσθέσετε ή να καταργήσετε έναν υπολογιστή.

 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Επόμενο και, στη συνέχεια, επιλέξτε τα πρωτόκολλα για τον κανόνα. Οι επιλογές σας είναι:

  TCP

  Ο κανόνας ισχύει για επικοινωνίες TCP (Transmission Control Protocol).

  UDP

  Ο κανόνας ισχύει για επικοινωνίες UDP (User Datagram Protocol).

  TCP και UDP

  Ο κανόνας ισχύει για επικοινωνίες TCP και UDP.

  ICMP

  Ο κανόνας ισχύει για επικοινωνίες ICMP (Internet Control Message Protocol).

  Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο όταν προσθέτετε έναν κανόνα κίνησης, όταν τροποποιείτε έναν κανόνα κίνησης ή έναν κανόνα προγραμμάτων που διαχειρίζεται την κίνηση ICMP.

  ICMPv6

  Ο κανόνας ισχύει για επικοινωνίες ICMPv6 (Internet Control Message Protocol for Internet Protocol, έκδοση 6).

  Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο όταν προσθέτετε έναν κανόνα κίνησης, όταν τροποποιείτε έναν κανόνα κίνησης ή έναν κανόνα προγραμμάτων που διαχειρίζεται την κίνηση ICMPv6.

  Όλες

  Ο κανόνας ισχύει για όλα τα υποστηριζόμενα πρωτόκολλα.

  Όταν κάνετε αυτήν την επιλογή, δεν μπορείτε να καθορίσετε τους τύπους επικοινωνιών ή τις θύρες για τις οποίες ισχύει ο κανόνας.

 7. Επιλέξτε τις θύρες για τον κανόνα. Οι επιλογές σας είναι:

  Όλοι οι τύποι επικοινωνιών (όλες οι θύρες, τοπικές και απομακρυσμένες)

  Ο κανόνας ισχύει για επικοινωνίες που χρησιμοποιούν οποιαδήποτε θύρα.

  Αυτός ο κανόνας θα ισχύει μόνο αν αντιστοιχεί σε όλες τις θύρες που αναφέρονται παρακάτω

  Ο κανόνας ισχύει για τις θύρες που καθορίζετε. Μπορείτε να καθορίσετε τις θύρες με επιλογή από τις εμφανιζόμενες θύρες ή από προσθήκη συγκεκριμένων θυρών ή περιοχών θυρών.

  Αν επιλέξετε το πρωτόκολλο ICMP ή ICMPv6, μπορείτε να καθορίσετε τις εντολές. Για να γίνει αυτό, επιλέξτε μια εντολή από τη λίστα γνωστών εντολών ή προσθέστε συγκεκριμένες εντολές ή περιοχές εντολών.

  Όταν ενεργοποιείτε αυτήν την επιλογή, η επιλογή Προσθήκη γίνεται διαθέσιμη. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή Προσθήκη ή Κατάργηση για να ορίσετε ή να καταργήσετε μια θύρα ή μια εντολή.

 8. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 9. Ενεργοποιήστε το στοιχείο Δημιουργία καταχώρισης αρχείου καταγραφής ιστορικού ασφαλείας, αν θέλετε το Norton να δημιουργήσει μια καταχώριση στο αρχείο καταγραφής συμβάντων του τείχους προστασίας.

  Το Norton δημιουργεί μια καταχώριση, όταν ένα συμβάν επικοινωνίας δικτύου συμφωνεί με αυτόν τον κανόνα. Μπορείτε να προβάλλετε το αρχείο καταγραφής συμβάντων στο παράθυρο Ιστορικό ασφαλείας, στην κατηγορία Τείχος προστασίας - Δραστηριότητες. Αν έχετε ενεργοποιήσει την επιλογή Παρακολούθηση στο παράθυρο Ενέργεια, η επιλογή Δημιουργία καταχώρισης αρχείου καταγραφής ιστορικού ασφάλειας ενεργοποιείται αυτόματα. Δεν μπορείτε να καταργήσετε την επιλογή του πλαισίου και να απενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή, διότι αποτελεί την προεπιλεγμένη ρύθμιση.

 10. Στο στοιχείο Εφαρμογή κανόνα για κίνηση διέλευσης IPv6 NAT, ενεργοποιήστε μια επιλογή. Οι επιλογές σας είναι:

  • Ενεργοποίηση

  • Αν ζητηθεί ρητά

  • Απενεργοποίηση

 11. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο και, στη συνέχεια, στο πλαίσιο κειμένου, πληκτρολογήστε ένα όνομα για αυτόν τον κανόνα.

 12. Κάντε κλικ στην επιλογή Επόμενο και, στη συνέχεια, αναθεωρήστε τις νέες ρυθμίσεις κανόνων.

 13. Κάντε κλικ στην επιλογή Τέλος.

 14. Όταν ολοκληρώσετε την προσθήκη κανόνων, κάντε κλικ στην επιλογή Κλείσιμο.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v1028179_ns_retail_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 13/12/2016