Προσθήκη κανόνων κίνησης και κανόνων προγραμμάτων

Ο Έλεγχος προγραμμάτων δημιουργεί αυτόματα τους περισσότερους κανόνες τείχους προστασίας που χρειάζεστε. Μπορείτε να προσθέσετε προσαρμοσμένους κανόνες, εάν χρειάζεται.

Μόνο έμπειροι χρήστες θα πρέπει να δημιουργούν δικούς τους κανόνες τείχους προστασίας.

Μπορείτε να προσθέσετε τους παρακάτω τύπους κανόνων τείχους προστασίας:

 • Κανόνες κίνησης

 • Κανόνες προγραμμάτων

Προσθήκη Κανόνα κίνησης

 1. Στο κύριο παράθυρο του Norton, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις.

 2. Στο παράθυρο Ρυθμίσεις, στην ενότητα Λεπτομερείς ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Τείχος προστασίας.

 3. Στην καρτέλα Κανόνες κίνησης, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη.

 4. Ακολουθήστε τις οδηγίες του οδηγού Προσθήκη κανόνων.

 5. Στο παράθυρο Κανόνες κίνησης, κάντε κλικ στην επιλογή OK.

Προσθήκη κανόνα προγράμματος

 1. Στο κύριο παράθυρο του Norton, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις.

 2. Στο παράθυρο Ρυθμίσεις, στην ενότητα Λεπτομερείς ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Τείχος προστασίας.

 3. Στην καρτέλα Έλεγχος προγραμμάτων, στη στήλη Πρόγραμμα, επιλέξτε το πρόγραμμα στο οποίο θέλετε να προσθέσετε έναν κανόνα.

 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Τροποποίηση.

  Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την αναπτυσσόμενη λίστα Πρόσβαση δίπλα στο πρόγραμμα για να τροποποιήσετε το επίπεδο πρόσβασης για αυτό. Αντιστοίχως, το "Έξυπνο" τείχος προστασίας τροποποιεί ή δημιουργεί τον αντίστοιχο κανόνα για το πρόγραμμα.

 5. Στο παράθυρο Κανόνες, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη.

 6. Ακολουθήστε τις οδηγίες του οδηγού Προσθήκη κανόνων.

 7. Στο παράθυρο Κανόνες, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;

DOCID: v1028140_ns_retail_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 13/12/2016