Απενεργοποίηση του Αυτόματου ελέγχου προγραμμάτων

Ο Αυτόματος έλεγχος προγραμμάτων ρυθμίζει τις παραμέτρους πρόσβασης στο Internet για προγράμματα με δυνατότητες πρόσβασης στο Web, την πρώτη φορά που εκτελούνται. Όταν ένα πρόγραμμα επιχειρεί πρόσβαση στο Internet για πρώτη φορά, ο Αυτόματος έλεγχος προγραμμάτων δημιουργεί κανόνες.

Ο Αυτόματος έλεγχος προγραμμάτων ρυθμίζει τις παραμέτρους πρόσβασης στο Internet μόνο για τις εκδόσεις προγραμμάτων που η Symantec αναγνωρίζει ως ασφαλή. Από προεπιλογή, εμφανίζεται ειδοποίηση όταν μια εφαρμογή μη αποδεδειγμένης φήμης επιχειρεί να αποκτήσει πρόσβαση στο δίκτυο. Αν μια μολυσμένη εφαρμογή επιχειρήσει να αποκτήσει πρόσβαση στο δίκτυο, το Τείχος προστασίας Norton αποκλείει αυτόματα την πρόσβαση δικτύου για αυτήν την εφαρμογή.

Αν θέλετε να καθορίσετε ρυθμίσεις πρόσβασης στο Internet για τα προγράμματα, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τον Αυτόματο έλεγχο προγραμμάτων. Όταν ένα πρόγραμμα επιχειρεί πρόσβαση στο Internet για πρώτη φορά, σας ζητείται να ρυθμίσετε τις παραμέτρους πρόσβασης.

Η Symantec συνιστά να έχετε ρυθμισμένο τον Αυτόματο έλεγχο προγραμμάτων στην επιλογή Ενεργοποίηση. Αν τον απενεργοποιήσετε, ενδέχεται να πάρετε λανθασμένες αποφάσεις οι οποίες μπορεί να επιτρέψουν την εκτέλεση κακόβουλων προγραμμάτων ή να αποκλείσουν σημαντικά προγράμματα και λειτουργίες του Internet.

Απενεργοποίηση του Αυτόματου ελέγχου προγραμμάτων

  1. Στο κύριο παράθυρο του Norton, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις.

  2. Στο παράθυρο Ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Τείχος προστασίας.

  3. Στο παράθυρο ρυθμίσεων Τείχος προστασίας, κάντε κλικ στην επιλογή Έλεγχος προγραμμάτων για προχωρημένους.

  4. Στη γραμμή Αυτόματος έλεγχος προγραμμάτων, μετακινήστε το διακόπτη Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση στη θέση Απενεργοποίηση.

  5. Κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v1028052_ns_retail_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 08/03/2018