Σειρά επεξεργασίας των κανόνων τείχους προστασίας

Το "Έξυπνο" τείχος προστασίας εκτελεί επεξεργασία των Κανόνων κίνησης προτού επεξεργαστεί τους Κανόνες προγραμμάτων. Για παράδειγμα, όταν υπάρχει ένας Κανόνας προγραμμάτων ο οποίος επιτρέπει στον Internet Explorer να αποκτήσει πρόσβαση στο Internet χρησιμοποιώντας τη θύρα 80 με το πρωτόκολλο TCP και ένας Κανόνας κίνησης ο οποίος αποκλείει την επικοινωνία TCP μέσω της θύρας 80 για όλες τις εφαρμογές. Η εφαρμογή Internet Explorer δεν μπορεί να έχει πρόσβαση στο Internet, καθώς το Norton δίνει προτεραιότητα στους κανόνες κίνησης σε σχέση με τους κανόνες προγραμμάτων.

Στη λίστα κανόνων κίνησης, η επεξεργασία των κανόνων γίνεται με σειρά εμφάνισης, από επάνω προς τα κάτω. Η επεξεργασία των καταχωρίσεων στους Κανόνες προγραμμάτων δεν γίνεται με τη σειρά. Ωστόσο, η επεξεργασία των κανόνων σε κάθε καταχώριση στους Κανόνες προγραμμάτων εκτελείται με σειρά εμφάνισης από επάνω προς τα κάτω.

Για παράδειγμα, έχετε έναν Κανόνα προγραμμάτων για την εφαρμογή Symantec pcAnywhere που αποκλείει τη χρήση της εφαρμογής με άλλον υπολογιστή. Προσθέτετε έναν άλλο κανόνα για την ίδια εφαρμογή, ο οποίος επιτρέπει τη χρήση της με το συγκεκριμένο υπολογιστή. Έπειτα μετακινείτε το νέο κανόνα πριν από τον αρχικό στη λίστα κανόνων προγραμμάτων. Το Norton εκτελεί επεξεργασία του νέου κανόνα πρώτα και σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε το Symantec pcAnywhere με το συγκεκριμένο υπολογιστή. Έπειτα, εκτελεί επεξεργασία του αρχικού κανόνα και εμποδίζει τη χρήση του με οποιονδήποτε άλλο υπολογιστή.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;

DOCID: v1028031_ns_retail_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 13/12/2016