Κανόνες τείχους προστασίας

Ένα τείχος προστασίας είναι ένα σύστημα ασφαλείας που χρησιμοποιεί κανόνες για να αποκλείσει ή να επιτρέψει συνδέσεις και μετάδοση δεδομένων ανάμεσα στον υπολογιστή σας και το Internet. Οι κανόνες τείχους προστασίας ελέγχουν τον τρόπο με τον οποίο το "Έξυπνο" τείχος προστασίας προστατεύει τον υπολογιστή σας από κακόβουλα προγράμματα και μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Το τείχος προστασίας Norton ελέγχει αυτόματα όλη την εισερχόμενη και εξερχόμενη κίνηση στον υπολογιστή με βάση αυτούς τους κανόνες.

Το "Έξυπνο" τείχος προστασίας χρησιμοποιεί δύο ειδών κανόνες τείχους προστασίας:

Κανόνες προγραμμάτων

Έλεγχος πρόσβασης δικτύου για προγράμματα στον υπολογιστή σας.

Κανόνες κίνησης

Ελέγχουν όλη την εισερχόμενη και εξερχόμενη κίνηση δικτύου.

Κανόνες προγραμμάτων

Στην καρτέλα Έλεγχος προγραμμάτων, μπορείτε να κάνετε τα εξής:

  • Να μετονομάσετε την περιγραφή του προγράμματος.

  • Να τροποποιήσετε τους κανόνες για ένα πρόγραμμα.

  • Να προσθέσετε έναν κανόνα για ένα πρόγραμμα.

  • Να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις πρόσβασης ενός κανόνα προγράμματος.

  • Τροποποιήστε την προτεραιότητα των κανόνων ενός προγράμματος αλλάζοντας τη σειρά των κανόνων στη λίστα.

  • Να καταργήσετε έναν κανόνα προγράμματος.

  • Προβάλλει το επίπεδο αξιοπιστίας ενός προγράμματος.

Μπορείτε να δημιουργήσετε Κανόνες προγραμμάτων με τους παρακάτω τρόπους:

Αυτόματη προσαρμογή ρυθμίσεων πρόσβασης στο Internet

Επιτρέπει στο τείχος προστασίας να ρυθμίσει αυτόματα τις παραμέτρους πρόσβασης των προγραμμάτων, την πρώτη φορά που τα εκτελούν οι χρήστες. Αυτή η μέθοδος είναι ο ευκολότερος τρόπος για τη δημιουργία κανόνων τείχους προστασίας.

Χρήση ρυθμίσεων του Τείχους προστασίας

Διαχειρίζεται τη λίστα προγραμμάτων που μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Internet.

Αντιμετώπιση ειδοποιήσεων

Επιτρέπει στο τείχος προστασίας να σας ειδοποιεί, όταν ένα πρόγραμμα επιχειρεί πρόσβαση στο Internet. Μπορείτε στη συνέχεια να επιτρέψετε ή να αποκλείσετε την πρόσβαση στο Internet για το πρόγραμμα.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, π.χ. όταν βλέπετε μια ταινία, ίσως προτιμάτε να μην λαμβάνετε μηνύματα ειδοποίησης. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τον Αυτόματο έλεγχο προγραμμάτων. Όταν είναι ενεργοποιημένος ο Αυτόματος έλεγχος προγραμμάτων, το τείχος προστασίας σάς ειδοποιεί μόνο σε περίπτωση που μια εφαρμογή μη αποδεδειγμένης φήμης επιχειρεί να αποκτήσει πρόσβαση στο Internet. Το τείχος προστασίας σάς ειδοποιεί μόνο εάν έχετε αλλάξει τις επιλογές στις Γενικές ρυθμίσεις του Έξυπνου τείχους προστασίας από τις προεπιλεγμένες, προτεινόμενες ρυθμίσεις.

Κανόνες κίνησης

Η καρτέλα Κανόνες κίνησης εμφανίζει μια λίστα προκαθορισμένων κανόνων κίνησης. Ορισμένοι προεπιλεγμένοι κανόνες κίνησης προορίζονται μόνο για ανάγνωση και είναι κλειδωμένοι. Δεν μπορείτε να τροποποιήσετε αυτούς τους κανόνες.

Οι κανόνες εμφανίζονται με τη σειρά του επιπέδου προτεραιότητάς τους. Κανόνες που εμφανίζονται υψηλότερα στη λίστα υπερισχύουν των κανόνων που εμφανίζονται χαμηλότερα στη λίστα.

Μπορείτε να προσθέσετε έναν νέο κανόνα κίνησης σε αυτήν την καρτέλα. Μπορείτε επίσης να κάνετε τα παρακάτω:

Τροποποίηση κανόνα κίνησης

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ενός κανόνα κίνησης που δεν λειτουργεί όπως θέλετε.

Ωστόσο, δεν μπορείτε να τροποποιήσετε κάποιους από τους προεπιλεγμένους κανόνες που προορίζονται μόνο για ανάγνωση.

Απενεργοποίηση κανόνα κίνησης

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε έναν κανόνα κίνησης.

Ωστόσο, δεν μπορείτε να απενεργοποιήσετε κάποιους από τους προεπιλεγμένους κανόνες που προορίζονται μόνο για ανάγνωση.

Αλλαγή προτεραιότητας κανόνα κίνησης

Μπορείτε να αλλάξετε την προτεραιότητα ενός κανόνα κίνησης αλλάζοντας τη σειρά με την οποία εμφανίζεται στη λίστα.

Μόνο οι προχωρημένοι χρήστες ή οι χρήστες με την καθοδήγηση της τεχνικής υποστήριξης θα πρέπει να εκτελούν αυτήν την ενέργεια.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v1028028_ns_retail_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 13/12/2016