Εντοπισμός κλειδιού προϊόντος, PIN ή κωδικού ανανέωσης

Το παρόν άρθρο σάς βοηθά με τον εντοπισμό του κλειδιού προϊόντος, του κωδικού ανανέωσης ή του PIN που απαιτείται για την ενεργοποίηση ή την ανανέωση του προϊόντος Norton:

  • Κλειδί προϊόντος : Μια αλφαριθμητική συμβολοσειρά 25 χαρακτήρων σε πέντε ομάδες των πέντε χαρακτήρων που χωρίζονται μεταξύ τους με παύλες, η οποία είναι απαραίτητη για την ενεργοποίηση ή την ανανέωση της συνδρομής Norton.

  • PIN : Ένα αλφαριθμητικός κωδικός 13 χαρακτήρων που παρέχεται από τον πάροχο υπηρεσιών, ο οποίος είναι απαραίτητος για την ενεργοποίηση του προϊόντος Norton.

  • Κωδικός ανανέωσης : Ένας αλφαριθμητικός κωδικός 19 χαρακτήρων, ο οποίος είναι απαραίτητος για την επέκταση της συνδρομής Norton.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v1027402_ns_retail_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 16/06/2017