Η ενεργοποίηση σάς προστατεύει

Η συνδρομή σας ξεκινά με την ενεργοποίηση του προϊόντος. Διασφαλίζει ότι διαθέτετε αυθεντικό προϊόν Norton εγκατεστημένο και σας επιτρέπει να λαμβάνετε τακτικές ενημερώσεις προϊόντος και υποστήριξη.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε το προϊόν με τους ακόλουθους τρόπους:

  • Αγορά νέας συνδρομής

  • Χρήση κλειδιού ή κωδικού προϊόντος ή

  • Χρήση άδειας χρήσης συνδρομής που έχει ήδη συσχετιστεί με το λογαριασμό Norton που διαθέτετε

Ο υπολογιστής σας πρέπει να είναι συνδεδεμένος στο Internet για να ολοκληρωθεί η ενεργοποίηση. Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα με τη σύνδεση στο Internet, ανατρέξτε στην ενότητα Επίλυση προβλημάτων σύνδεσης στο Internet.

Ανάλογα με την κατάστασή σας, επιλέξτε την ενότητα παρακάτω για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία ενεργοποίησης:

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v1027392_ns_retail_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 12/04/2018